Brist på FoU-personal oroar svenska teknikchefer

Tekniktunga företag blir allt mer skeptiska till FoU-klimatet i Sverige. Främst är det svårigheter med att hitta kompetent personal som sätter käppar i hjulet. Och pandemin har påverkat satsningarna, på både gott och ont.

IVA:s andra, årliga FoU-barometer visar att svenska teknikintensiva företag anser att förutsättningarna för att investera i FoU i Sverige blivit sämre det senaste året.

Barometern, som presenterades vid ett webbinarium, synliggör också pandemins effekter på företagens FoU-verksamhet.

AB Volvo har, globalt sett, 10 000 anställda ingenjörer inom sin FoU-verksamhet. Hälften av dem finns i Sverige.

– När pandemin kom så stängde vi all verksamhet. Även de ingenjörer som jobbar med FoU blev permitterade, sa Lars Stenqvist, teknisk direktör på AB Volvo.

För de svenska Volvoingenjörerna ordnade företaget kompetensutveckling.

– Det var ett historiskt steg och något som vi kan ta med oss för framtiden.

För Lars Stenqvist är den stora FoU-utmaningen den omställning som är nödvändig på grund av klimatförändringen.

– För att klara att ställa om till elfordon behöver vi nya kompetenser. Vi söker brett efter bland annat data- och mjukvarukometens, sa han och konstaterade att detta är bristvaror.

SKF hanterade covid-utbrottet annorlunda än Volvo. Victoria Van Camp, är bolagets teknikdirektör.

– Vi drog inte ner på vår FoU-verksamhet. Vi satte snabbt ihop paket med service och appar till våra kunder. Vi fick ut saker på några månader, sa hon.

SKF har 1 900 forskande ingenjörer. Endast en liten del av dem finns i Sverige.

– Kunder och marknader bestämmer var FoU:n ska vara. Mycket finns i Kina. Där har vi många stora kunder.

Också SKF letar personal inom data och AI. Victoria Van Camp framhöll särskilt Israel som ett land där ingenjörerna har rätt kombination av kompetenser.

– Men svenska ingenjörer är också bra. De har kompetens, ledarskapsförmåga och är kommunikativa. Sverige är ett bra land att verka i. Men det är svårt att rekrytera utländsk kompetens, sa hon.

För Recorded Future har pandemin medfört snabb tillväxt. Företaget hjälper företag att identifiera cyberhot så att dessa kan avvärjas i tid. Staffan Truvé är teknikdirektör.

– Vi har gynnats av pandemin. Inget företag kan, när medarbetarna började jobba hemma, nonchalera hoten, sa han.

Liksom Volvo och SKF slåss också Recorded Future om datavetarna.

Generellt anser Staffan Truvé att FoU-klimatet i Sverige är bra, även om stöden till mellanstora företag borde vara bättre.

– Och svenska ingenjörer är fantastiska. Deras pris/prestanda är bra, sa han.

Sverige hävdar sig väl när det gäller FoU och innovationskraft. Det påpekade näringsminister Ibrahim Baylan.

– Men vi får inte slappna av. Och kompetensförsörjningen är ett problem. Regelverket för importera experter ska ses över, sa han.

Att förutsättningarna för FoU, enligt IVA:s barometer, är sämre än för ett år sedan är enligt näringsministern oroande.

– Men många, ofta mindre, företag ser möjligheter. Samtidigt är det oroande att FoU-intensiva företag avvaktar med satsningar. Och när de kommer igång igen: var hamnar investeringarna då?

I den globala konkurrensen gäller det, menar Ibrahim Baylan, att samarbeta, vara på tårna och fortsätta den snabba utvecklingen.

Här hittar du rapporten