Bristande ledning faktor i Fukushimaolyckan

Attityder och kultur var den bakomliggande anledningen till att tsunamin som träffade reaktorerna i Fukushima i mars 2011 fick katastrofala följder.

Vallen som skulle skydda kärnkraftreaktorerna i Fukushima var på tok för låg. Den förmådde inte att stoppa 14 meter höga vågor. Dessa slog ut anläggningens elförsörjning med härdsmälta och vätgasexplosion som resultat.

– Att olyckan fick så allvarliga konsekvenser berodde på att hanteringen av haveriet inte alls var framgångsrikt, sa Akira Omoto, vid ett seminarium om kärnsäkerhetskultur.

Japansk kultur, menade Akira Omoto, är en väsentlig förklaring till att tsunamivågorna blev så ödeläggande.

Akira Omoto är professor vid Tokyo Institute of Technology. Han har tidigare varit knuten till såväl IAEA som Tokyo Electric Power Company, Tepco. Det är Tepco som äger reaktorerna i Fukushima eller snarare det som är kvar av dem.

Bolaget hade visserligen ända sedan 1960-talet gjort studier av hur höga tsunamivågor skulle kunna bli. År 2002 beräknades de till maximalt 5,7 meter. En hypotetisk analys från 2008 visade dock på våghöjder på nästan 16 meter.

Detta fick inga egentliga konsekvenser i praktiken.

– Kollektivism och brist på såväl kritiskt tänkande som ifrågasättande hör till den japanska kulturen.

I Japan prioriteras god kvalitet på fysiska produkter. Systemtänkandet håller inte lika hög standard.

I en utredning, som presenterades för det japanska parlamentet år 2012, slår utredaren fast att ”detta var en katastrof made in Japan” orsakad av inrotat japanskt sätt att tänka och agera. Anmärkningsvärt är att endast den engelska versionen av rapporten innehåller dessa formuleringar.

Men japanskt förhållningssätt har positiva sidor. Det visade inte minst Fukushimas anställda när olyckan väl framme.

– Anställda som förlorat både hem och familj i olyckan fortsatte ändå att arbeta för samhällets bästa. Hårt arbete, medkänsla och artighet hör också till den japanska kulturen, sa Akira Omoto.