Brittiska elsystemet genomgår stor förändring

Storbritannien har åstadkommit det som många i Sverige hoppas på. En långsiktig energiöverenskommelse med brett stöd hos politiker från alla läger. På Vägval el-seminariet om den europeiska elmarknaden stod erfarenheter från Italien, Spanien och Storbritannien i fokus.
shutterstock_142043677-1200px.jpg

Electricity Market Reform har kallats den största förändringen av det brittiska elsystemet sedan privatiseringen. Målet med reformen är att minska elsystemets koldioxidutsläpp och samtidigt trygga en säker elförsörjning till låga priser. Det berättade den brittiska ambassadören Paul Johnston. 

Fram till 2020 krävs investeringar i Storbritannien på motsvarande 110 miljarder pund för att dels uppgradera landets elnät dels bygga ny produktionskapacitet. För att stimulera privata investeringar tecknas bland annat långsiktiga kontrakt, Contracts for Differences, mellan elproducent och stat. Tanken är att, oavsett marknadspris, säkerställa en stabil avkastning för elbolagen.

Erfarenheterna av reformen är än så länge goda, enligt Paul Johnston. Framöver planeras stora investeringar i vindkraft, både till land och till havs, men också minst en ny kärnkraftsreaktor.

Förutsättningarna för elmarknaden är delvis annorlunda i såväl Italien som i Spanien. Alberto Ceña, vid den spanska vindkraftsorganisationen AEE, framhöll den pressade situation som råder för landets vindkraftsproducenter. I Spanien står vindkraft för cirka 20 procent av den totala elproduktionen. Italien har de senaste åren sett en kraftig ökning av antalet installerade solcellsanläggningar – solel står idag för cirka 15 procent av den totala elproduktionen i Italien. Professor Maurizio Delfanti vid Politecnico di Milano berättade bland annat om de statliga, delvis misslyckade, stöd som möjliggjort den snabba utbyggnaden av solenergi.

Bo Normark, ordförande i Vägval el, avslutade seminariet genom att konstatera att energifrågor står högt på agendan i många europeiska länder. Även om våra förutsättningar ser olika ut mellan länderna, finns mycket att lära av varandra.