Byggandet en större klimatbov än personbilarna

En ny rapport från Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) och Sveriges Byggindustrier visar att klimatpåverkan från byggprocessen är i samma storleksordning som utsläppen från personbilstrafiken, 10 miljoner ton koldioxidekvivalenter per år. Resultaten, som presenteras vid ett seminarium i Almedalen imorgon, förväntas leda till långtgående miljöförbättrande åtgärder från byggindustrin och nya krav hos beställare.

– Vi har tittat på både klimatpåverkan från energianvändning i byggprocessen och koldioxidutsläpp som kommer från kemiska processer när man tillverkat byggmaterialen, säger Per Westlund, ordförande för projektet Klimatpåverkan från byggprocessen.

Rapporten, med samma namn som projektet, visar hur 60 procent av klimateffekten i landet uppstår vid anläggningsbyggande, inklusive väg- och järnvägsbyggen, och 40 procent vid husbyggande, varav flerbostadshus står för hälften. I flerbostadshusen används numera allt mindre energi under driften, vilket också leder till allt mindre klimatbelastning. Anledningen är ökat lågenergibyggande samt ökad användning av förnybar energi. Byggprocessen kan därför ge lika stora klimatutsläpp som driften av en byggnad under hela dess livslängd.

– Vi hoppas att resultaten av denna forskning föranleder fortsatta diskussioner och en ambition om kraftfulla åtgärder från såväl byggbolag och leverantörer som beställare, säger IVAs vd Björn O. Nilsson angående den nya studien.

Maria Brogren, energi- och miljöchef på branschförbundet Sveriges Byggindustrier, kommenterar:
– Med dessa fakta på bordet behövs en handlingsplan för att minska klimatpåverkan från byggandet. Det offentliga och näringslivet måste jobba tillsammans med frågan. Det behövs alltifrån forskning, beräkningsstandarder och offentlig upphandling till åtgärder ute på byggen.