CAETS 2019: Engineering a better world - the next 100 years

År 2019 står IVA värd för den årliga konferensen International Council of Academies of Engineering and Technological Sciences (CAETS). Konferensen hålls mellan den 25-28 juni i Stockholm.
201812-IVA-CAETS-1200x675px-E (002) (003).jpg

Konferensens syfte är att försöka se in i den okända framtiden av ingenjörsvetenskap. Detta genom att fokusera på några av samhällsutmaningarna som de ingenjörsvetenskapliga akademierna måste ta sig an för att fortsätta vara relevanta. Konferensen kommer att belysa nya verktyg som framtidens ingenjörer behöver anamma och behärska samt vikten av nya strukturer för kreativa interaktioner.

Den inledande delen av konferensen kommer att fokusera på vad ingenjörsvetenskapen har åstadkommit senaste 100 åren genom att belysa tekniska lösningar som har haft stor betydelse för vetenskapen och samhället.  Därefter kommer några av framtidens stora utmaningar att diskuteras där ingenjörens roll kan komma att bli allt viktigare.

Under konferensens tredje dag kommer fyra teman att diskuteras: Creative Chaos, Inclusive Infrastructure, Effective Education och Digital Dawn. Dessa teman ska leda oss in på ingenjörsvetenskapens framtid och ingenjörens framtida roll. Något som vidare diskuteras på konferensens sista dag.

Mer info och anmälan