Carl-Henric Svanberg ny preses för IVA

Vid Akademisammankomsten den 22 november valdes Carl-Henric Svanberg till ny preses för IVA. Två nya personer valdes också in i presidiet: Pia Sandvik och Johan Sterte.
C-H-Svanberg-1200px.jpg

Carl-Henric Svanberg ersätter Leif Johansson som preses för IVA den 1 januari 2018. Leif Johansson har då suttit två mandatperioder.

Som preses blir Carl-Henric Svanberg IVAs ordförande och främsta företrädare.

Det är en stor ära att ta på sig detta uppdrag. IVA är en unik brygga mellan näringsliv, akademi och politik, och jag brinner för att genom IVA fortsätta arbeta för Sveriges konkurrenskraft och hållbarhet, säger Carl-Henric Svanberg.  

Carl-Henric Svanberg är styrelseordförande i AB Volvo sedan 2012 och styrelseordförande i BP plc sedan 2009. Han har haft en rad ledande befattningar inom svenskt näringsliv, bland annat som vd och koncernchef för Ericsson, vd och koncernchef för Assa Abloy samt vd för Securitas koncernens larmverksamhet.

Carl-Henric Svanberg är född 1952 och ledamot i IVAs avdelning VI Företagande och ledarskap sedan 2000. Han tog sin civilingenjörsexamen i teknisk fysik vid Tekniska högskolan i Linköping och innehar en kandidatexamen inom företagsekonomi från Uppsala universitet. Carl-Henric är hedersdoktor vid Luleå tekniska universitet och Linköpings Tekniska Högskola. Carl-Henric har även mottagit H.M. Konungens medalj för sina betydelsefulla insatser för svenskt näringsliv.  

Ytterligare 

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien bildades 1919 som världens första ingenjörsvetenskapsakademi. 

Faktaruta preses

Preses är IVAs ordförande och leder arbetet i IVAs presidium (IVAs styrelse). Presidiet är ytterst ansvarigt för IVAs verksamhet och beslutar bland annat om verksamhetsplan och budget.
Preses är tillsammans med vd IVAs främsta företrädare och representant. Ett exempel på detta är preses roll som delegationsledare för Royal Technology Mission och Kungl. Teknikresan.

IVAs preses utses av IVAs ledamöter under en Akademisammankomst. Ofta kompletterar preses sittande vd:s kompetenser och erfarenheter. Historiskt kan man observera att då IVA haft en vd med stark akademisk förankring har preses ofta haft en stark förankring i näringslivet (och vice versa).

Presesämbetet är ett ideellt uppdrag och arvode utgår ej. Mandatperioden är tre år.

Kontaktinformation

Helena Mehra
Telefon Tel: 08-791 29 42