Carl-Henric Svanberg om hur IVA vill bidra till nystarten efter coronakrisen

IVAs preses Carl-Henric Svanberg kommer att vara ordförande i styrgruppen för ett nystartat initiativ på IVA som går under namnet Hållbar nystart för Sverige. Genom detta initiativ vill IVA bidra med kunskap och rekommendationer för att den nystart av samhällets olika funktioner som kommer att ske när coronakrisen är över är hållbara och bidrar till ökad konkurrenskraft.

Läs mer om projektet Hållbar nystart för Sverige här

Kontaktinformation

Karin Byman
Enhetschef
Telefon 070-574 70 72