Cellulosa som mat och andra produkter

Kan man äta skog? Kanske inte, men cellulosabaserade material förutspås faktiskt i framtiden kunna användas till människoanpassade livsmedel. Och utöver livsmedelssektorn finns en mängd branscher som kan börja använda cellulosa i sina produkter framöver - utan att vi kanske ännu vet exakt hur det ska gå till. Detta undersöks för närvarande av bland andra Innventia, SP och Nordisk Papperstidning.
Svampskog_1200px.jpg

I IVAs projekt Resurseffektiva affärsmodeller har bioråvaror (trä, massa, cellulosa, biokemiska produkter med mera) identifierats som en stor möjlighet för resurssmart och bransch- och kategoriöverskridande produktinnovation i framtiden. Detta uppmärksammas nu också av Nordisk Papperstidning & BioBusiness, som tillsammans med Mentor Communications andra tidningar samt SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut arrangerar ett seminarium under Entreprenörsveckan i Båstad där de undersöker vilka möjligheter som finns att tillverka livsmedel från biomassa eller biprodukter från skog.

Frågor som tas upp inkluderar om skogsråvaran behöver ta omvägen via djurmat för att kunna komma människor tillgodo, om man ska odla skog specifikt för matframställning eller bara använda spill, samt vad som krävs för att detta ska bli hållbart.

Även forskningsinstitutet Innventia har uppmärksammat skogsindustrins enorma innovationspotential med nya material och nya affärsmodeller. De kommer under 2016 att släppa en rapport med titeln "A Cellulose-Based Society", där de argumenterar för att cirkulär bioekonomi i framtiden till stor del kommer att baseras på cellulosa. Rapporten baseras på ett projektarbete där experter och konsumenter intervjuas om dagens trender och drivkrafter för att använda cellulosa på nya, resurssmarta sätt.

Kontaktinformation

Helena Mehra
Kommunikationsansvarig Forskning & Utbildning
Telefon Tel: 08-791 29 42