Cementförsörjningen i Sverige – nya tag med ny regering

Hotet mot att cementproduktionen i Slite stoppas finns fortfarande kvar, trots regeringens tillfälliga tillstånd. På IVA:s seminarium fick representanter för näringslivet besked – den nya näringsministern har redan frågan högt på sin dagordning.
slite-cementfabrik.jpg

Ulla Sandborgh var regeringens samordnare för kalk- och cementfrågor i somras när Mark- och miljööverdomstolen sa nej till fortsatt kalkbrytning i Slite på Gotland. Hon fortsätter på sin post fram tills årsskiftet.

– Det är ingen tvekan om att en storskalig cementbrist skulle få allvarliga konsekvenser, sa hon på IVA:s seminarium.

Den nya regeringen ska nu genomföra en djupare analys av situationen än den som gjordes i somras. Kommer man ”tappa fart” i frågan?

– Nej, man kan hoppas på mer fart nu. Den nya näringsministern Karl-Petter Thorwaldsson ser frågan som oerhört viktig.

Representanter för näringslivets mest berörda företag delade Sandborghs syn på vilka allvarliga konsekvenser en eventuell cementbrist skulle innebära. Samhället kan inte vara utan Cementas verksamhet i Slite, menade man.

Samtidigt ansågs det inte vara ett alternativ ur klimat- och miljösynpunkt att fortsätta bedriva cementproduktion i Sverige på samma sätt som tidigare.

Med Sandborgh närvarande vid seminariet skickades synpunkter med till den nya regeringen. Att tillståndsprocesserna behöver ses över var något som flera talare tog upp.

Magnus Ohlsson, vd för Cementa, menade att dagens tillståndsprocesser tar för lång tid.

– Vi ska skicka in en ny tillståndsansökan i början av januari, men vi riskerar även nästa år att hamna i en situation där cementförsörjningen stoppas.

Tomas Carlsson, vd för NCC, lyfte också frågan om tillståndsprocesser. Han ansåg att både ekonomin och klimatet drabbas av dagens system, då han menade att byggbranschen skulle tvingas importera cement om Mark- och miljööverdomstolens stopp för Cementas verksamhet hade stått fast.

– Ett sämre alternativ ekonomiskt, klimatmässigt och miljömässigt, menade han och fick medhåll från de andra näringslivsrepresentanterna.

Här kan du titta på seminariet i efterhand