Christer Fuglesang, Kerstin Lindell och ytterligare tre nya ledamöter invalda i IVA

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, valde vid den senaste sammankomsten in fem nya ledamöter. De invalda är Lennart Bergström, professor vid Stockholms universitet, Christian Ekberg, professor vid Chalmers tekniska högskola, Kerstin Lindell, vd för Bona AB, Christer Fuglesang, adjungerad professor vid KTH samt Robert Ritchie, professor i maskinteknik, University of California, Berkeley, USA. IVA bildades 1919 och är världens äldsta ingenjörsvetenskapsakademi.

– Som alltid är vi mycket stolta över våra nya ledamöter. Den här gången har vi valt i en rad framstående svenska forskare och näringslivspersonligheter, samt fyra nya utländska ledamöter, säger Björn O Nilsson, vd IVA. Vi välkomnar de nya ledamöterna att engagera sig i IVAs verksamhet.

Vid sammankomsten antogs även en ny strategisk plan för akademien med fokus på två övergripande ämnesområden; 1. Sveriges konkurrenskraft samt 2. Hållbar utveckling. Dessa två områden kommer nu att ligga till grund för IVAs projektverksamhet de närmaste åren.

För mer information om de nya svenska ledamöterna, se nedan:

Lennart Bergström, professor i materialkemi, Stockholms universitet, väljs in i IVAs avdelning för kemiteknik. Han är född 1959. Med utgångspunkt i kolloidkemi/nanoteknologi har ett genomgående tema i hans forskning varit att klargöra hur nanopartiklar samverkar och aggregerar under olika betingelser, och hur det kan omsättas till funktionella fördelar hos material, t ex inom områdena högpresterande keramer, pulvermetallurgi och gas/vätskeseparation.

Lennart Bergström har tilldelats en rad forskningspriser, senast det prestigefyllda Humboldt Research Award 2011. Han har också varit engagerad i att omsätta sin grundläggande forskning till industriella möjligheter och att identifiera grundläggande forskningsfrågeställningar från industriella behov.

Christian Ekberg, professor i kärnkemi, Chalmers tekniska högskola, väljs in i IVAS avdelning för kemiteknik. Han är född 1967 och har under hela sin yrkesverksamma tid arbetat vid Chalmers avdelning för kärnkemi och har lett avdelningen sedan 2007. När Chalmers instiftade Stenaprofessuren i industriell återvinning blev Ekberg den första innehavaren. Mycket av Ekbergs arbete som kärnkemist har kretsat kring högradioaktivt kärnavfall.

Christian Ekberg är publikt en mycket aktiv person som syns i debatter kring kärnkemi och bränsleåtervinning. Under och strax efter Fukushimaolyckan var han Chalmers mest citerade och synliga forskare.

Kerstin Lindell, vd Bona AB, väljs in i IVAs avdelning för kemiteknik. Hon är född 1967 och är sedan 2007 vd och koncernchef för Bona AB. Åren 1992 till 2006 var hon verksam inom Akzo Nobel där hon de sista åtta åren var forsknings- och utvecklingschef för Akzo Nobel Industrial Wood Coatings och medlem i affärsområdets ledningsgrupp. Under hennes ledning utvecklades många miljöanpassade produkter för den träbearbetande industrin. Arbetet uppmärksammades både 1998 och 2004 med Most profitable Award of Akzo Nobel.

Hon har mottagit flera priser inom ledarskap, t ex Årets ledare i sydsvenskt näringsliv 2010. Erfarenheten från forskning, företagande och samhällsengagemang speglas i hennes intresse för Näringslivsrådets verksamhet och som adjungerad ledamot i IVA Syds ledningsgrupp.

Christer Fuglesang, adjungerad professor, KTH, väljs in i IVAs avdelning för teknikens grunder och gränsområden. Han är född 1957 i Stockholm och tog civilingenjörsexamen i teknisk fysik 1981. Han blev teknisk doktor i experimentell partikelfysik vid Stockholms universitet 1987 och docent 1991. Han var verksam vid CERN i flera år. 1992 antogs han som astronaut vid ESA och gjorde två flygningar med rymdfärjan Discovery till den internationella rymdstationen ISS i december 2006 och augusti 2009. Christer Fuglesang är Sveriges förste och hittills ende astronaut.

Han tilldelades IVAs guldmedalj 2007 och är hedersdoktor vid Umeå universitet samt University of Nova Gorica i Slovenien. Christer Fuglesang är också mycket aktiv i att föra ut betydelsen av naturvetenskap och teknik till en bredare publik, särskilt till ungdomar. Han är sedan 2009 utländsk ledamot i IVA.

Robert Ritchie, professor i maskinteknik, University of California, Berkeley, USA väljs in som utländsk ledamot. Han är född 1948. Professor Ritchie har förmågan att på ett framgångsrikt sätt koppla materialteknik till strukturella koncept i verkliga konstruktioner. Han ledde ett mycket stort multidisciplinärt forskningsprojekt om dimensionering och skademekanismer i gasturbinkomponenter utsatta för högcykelutmattning åt US Air Force. Idag arbetar han bland annat med fundamentala studier av hur människans benstruktur degraderar till följd av ålder, terapi och sjukdom.

Ritchie har skrivit eller varit medförfattare till över 600 vetenskapliga artiklar och har editerat 19 böcker i den tekniska litteraturen. Han blev dessutom utsedd till en av USAs 100 bästa forskare inom alla kategorier innan han fyllt 40 år. Han har besökt Sverige ett flertal gånger och har då bland annat gett doktorandkurser på KTH samt hållit ett stort antal gästföreläsningar.