Cirkulär ekonomi-paketet - snart smäller det!

Nu har ett datum satts för återlanseringen av EUs nya, "ambitiösare" cirkulär ekonomi-paket. Den 2 december smäller det, och då läggs ett paket fram med bland annat starkt fokus på återvinning och hårdare regler för att förebygga matavfall.
EU_flags_1200px.jpg

EU-kommissionens direktör för grön ekonomi Kęsţutis Sadauskas uttalade sig för några dagar sedan för första gången om ett specifikt datum för när kommissionens nya cirkulär ekonomi-paket skulle lanseras. Den 2 december säger nu Sadauskas att den nya agendan ska presenteras. Återigen aviserar kommissionen att paketet kommer att innehålla tydliga riktlinjer kring sopsortering och återvinning, där Sverige ligger bra till, men där unionen tidigare har kritiserat bland annat Storbritannien för att inte vilja anta sorteringsregler.

Vidare visade den offentliga konsultationen som pågick mellan maj och augusti i år (och där IVA-projektet Resurseffektiva affärsmodeller deltog) på vikten av att förebygga matsvinn. Matsvinnet uppgår i dagsläget - såsom beskrivet i IVAs rapport "Fakta och trender" tidigare i år - till värden på runt 1 000 miljarder dollar, eller motsvarande nästan hela EU:s livsmedelsproduktion. I Europa och Nordamerika ligger förlusterna av potentiellt ätbar mat på runt 280–300 kilo per capita.

I juli ställde sig EU-parlamentariker bakom en resolution som föreslog bindande mål om återvinning av åtminstone 70 procent av allmänhetens sopor och 80 procent förpackningssopor till 2030. Vidare ansåg parlamentarikerna att gränser för förbränning av icke-återvinnbart skräp borde införas efter 2020.

Nu planerar EU-kommissionen för en så kallad "intern konsultation" under oktober månad, inför lanseringen av cirkulär ekonomi-paketet den 2 december. Paketet kommer sedan att innehålla en skrivelse om cirkulär ekonomi, en aktionsplan för tiden fram till 2019 samt förslag för revidering av avfalls-, förpacknings- och deponeringsdirektiv med nya återvinningsmål.

Ett problem i arbetet med cirkulär ekonomi är samtidigt, som Avfall Sveriges vd Weine Wiqvist påpekar, att "Europa är delat" och att det blir en utmaning "att finna gemensamma mål, men samtidigt ge utrymme för långsammare anpassning för länder med sämre utgångsläge" än vårt land.

Om man vill läsa mer om det pågående arbetet för cirkulär ekonomi i EU nu kan man med fördel läsa magasinet ”The European Files Magazine on Circular Economy”.

Kontaktinformation

Helena Mehra
Kommunikationsansvarig Forskning & Utbildning
Telefon Tel: 08-791 29 42