Cirkulär ekonomi sänker kostnader och skapar fler jobb

Slöseriet med jordens resurser är stort. Men om konsumenter samanvänder produkter, som exempelvis bilar, och företagens affärsmodeller är cirkulära kan misshushållningen minska kraftigt. Det anser konsultföretaget McKinsey i en rapport, som lades fram vid en workshop inom IVA-projektet Resurseffektiva affärsmodeller.

Vid workshopen Rethink and Redesign, arrangerad av IVA-projektet Resurseffektiva affärsmodeller – stärkt konkurrenskraft, hade deltagarna uppgiften att identifiera och utvärdera hur affärsmodeller, system och produkter kan bli så materialeffektiva som möjligt.

McKinsey har studerat internationella trender och sammanställt dessa i rapporten The circular economy and opportunities for Sweden.

Användningen av material kan minska kraftigt med hjälp av cirkulära modeller. Det hävdade Per-Anders Enkvist, konsult på McKinsey.

Globalt sett är detta nödvändigt eftersom befolkningen ökar samtidigt som allt fler får det bättre.

– När den industriella revolutionen startade tog det hundra år innan fattiga blev medelklass. Men numera, exempelvis i Kina och Indien, handlar det om decennier, sa han.

Och då går det förstås åt mer resurser, om inte detta behov motverkas av smartare materiaanvändning.

Fortfarande råder ingen akut råvarubrist. Men de billigaste råvarorna blir dyrare allteftersom de allra mest lättillgängliga fyndigheterna töms.

– I Europa använder vi två, tre gånger mer råvaror än vad som egentligen är nödvändigt. De medför onödiga kostnader.

Bilden är vid första påseende tämligen dyster. 60 procent av allt material bränns eller hamnar på en tipp förr eller senare. Endast tre procent av en produkts värde återanvänds.

– Inte ens det vi tycker är framgångsrikt, som retursystem för pet-flaskor, är särskilt effektivt. Långt mer än hälften av materialvärdet försvinner i processen.

Men överutnyttjandet av material kan hejdas och utnyttjandet av fysiska produkter kan effektiviseras.

Sharing, att dela utnyttjandet av en vara, är numera en stor trend. Många ledande biltillverkare har insett detta. De måste helt enkelt om de ska nå unga människor i storstäder.

En annan trend, som innebär korttidsuthyrning av den egna lägenheten, höjer nyttjandegraden av bostaden, samtidigt som behovet av nya hotell minskar.

Och när det behövs nya bostäder kan modern teknik göra byggprocessen betydligt mer effektiv.

– I Kina har man provat 3D-printning av byggelement. Det förkortade byggtiden. På ett dygn byggdes ett hus med mindre material än om traditionella metoder hade använts.

Digitalisering kan också leda till kraftigt sänkt tryck på naturresurser. Virtuell distribution av böcker istället för av tryckta exemplar är ett exempel.

Cirkulär ekonomi kan kanske bli en ny stor trend. Den innebär att värdet av använt material bibehålls och att livslängden för produkter maximeras. Sharing är också ett väsentligt inslag.

– Många bolag jobbar redan med detta. Vi har utvecklat en kokbok med exempel från företag som tillämpar cirkulära affärsmodeller.

Per-Anders Enkvist påpekade också att cirkulära modeller inte bara är bra för miljö och ekonomi.

– Den är också mer arbetsintensiv, vilket leder till fler jobb och därmed minskad arbetslöshet, sa han.

Kontaktinformation

Helena Mehra
Kommunikationsansvarig Forskning & Utbildning
Telefon Tel: 08-791 29 42