Cirkulära Trelleborg

Sveriges sydligaste stad är på cirkulär offensiv! Inte nog med att staden bygger en helt ny hållbar stadsdel, de tar också som första svenska kommun fram en plan för att bli cirkulära på livsmedelsområdet.
Trelleborg_palmer_1200px.jpg

Trelleborgs kommun vill satsa på att bli mer cirkulära. Med anledning av det anlitar kommunen nu Sweco för att skapa en plan för cirkulär ekonomi. Fokus kommer att ligga på mat, och kommunen vill kartlägga produktion, konsumtion och avfall från livsmedel i området. Dessutom ska man samarbeta med nyckelaktörer för att identifiera förluster och möjligheter till förbättring. I nästa steg vill man nå fram till ett mer renodlat kretsloppssamhälle.

Rent konkret innebär planerna att matproduktionenen och -förädlingen kan bli mer lokal, särskilt då det finns mycket åkermark i kommunen. Dessutom kan restprodukterna omvandlas till biogas för jordbruksmaskiner och transporter eller till biogödsel som kan spridas på åkrarna.

– Vi gör en analys av livsmedelsflöden som går in, genom och ut ur kommunen. Genom att identifiera nyckelmaterial, aktiviteter och nyckelaktörer kan vi hjälpa branschen att bli mer cirkulär, säger Alastair Carruth, projektledare på Sweco.

Det är enligt Sweco första gången en kommun gör en praktisk plan för cirkulär ekonomi i Sverige.

Även på andra områden arbetar Trelleborg långtgående med cirkularitet och hållbarhet. Social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet betonas tydligt när
Ramboll tillsammans med EGA Erik Guidice Architects nu har vunnit det strategiska uppdraget med att planera och utforma den nya stadsdelen Västra Sjöstaden i Trelleborg.

– Västra Sjöstaden är ett av kommunens viktigaste stadsplaneringsprojekt där stad äntligen ska få möta vatten i en stadsdel med plats för mer än 1 000 invånare. Vårt uppdrag handlar om att skapa förutsättningar för ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart samhälle där människor kan leva ett gott liv, säger Stina Pettersson, samhällsplanerare på Ramboll.