Cirkulärt under årets julgran

En vinst för hållbarhet och cirkulär ekonomi - årets julklapp, som varje år utses av HUI Research, var i år det återvunna plagget. Utöver återvunna kläder tittar vi även på andra resurseffektivitets- och cirkulära initiativ inom textilsektorn.
Clothing_1200px.jpg

För 31:a året har HUI Research (tidigare kallat Handelns UtredningsInstitut) utsett årets julklapp. I år verkade det som att cirkularitet och resurseffektivitet på allvar kommit att bli ett viktigt begrepp inom detaljhandeln - 2018 års julklapp var nämligen det återvunna plagget. Beskedet togs emot med stor glädje av bland annat second hand-klädkedjorna.

Textilsektorn har dock lång väg kvar att gå till fullt utvecklad cirkularitet för nytillverkade kläder. Klädkoncernen H&M har dock satt upp ambitiösa mål, och avser att till år 2030 använda endast hållbara eller återvunna material och att vara klimatpositiv genom hela värdekedjan till 2040.

– Företagen behöver ställa om sina affärsmodeller mot cirkulär ekonomi. Det innebär att förlänga livet på produkter genom olika tjänster eller möjliggöra materialåtervinning genom att designa för det redan från början, kommenterar Hanna Hellström, projektledare vid Göteborgsregionen (GR) till Göteborgs-Posten.

GR står bakom satsningen Circular Textile Initiative, ett samarbete för textilinsamling och vidarebearbetning av textil. Andra parter bakom projektet är kommuner i Västra Götaland, forskningsprojektet Re:textile i Borås, branschorganisationen Swedish Fashion Council och Wargön Innovation. Genom projektet hoppas parterna på att komma ett steg längre när det gäller så kallade cirkulära textilflöden.

Andra projekt som pågår är Cheap Mondays initiativ för att skapa spännande mode av avlagda arbetskläder från Berendsen, samt en Vinnovafinansierad satsning för att skapa kläder av textilier som annars skulle ha kasserats från industritvättföretaget Textilia. Samarbetspart från klädsidan är Stormie Poodle, som bland annat deltagit aktivt i IVA-projektet Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi.

 Genom att skapa nya cirkulära produkter skapas win-win för både kunder och tvätterier. Via Stormie Poodles unika samarbete mellan tvätterier och småskaliga tillverkare bidrar även produkterna till social hållbarhet, vilket gör dem än mer attraktiva för kundernas och myndigheternas krav vid upphandlingar, säger Caroline von Post, Stormie Poodle, till Örebro Nyheter.