Coronarelaterad forskning söker möjligheter att omsättas till nytta

På IVAs 100-lista finns många forskningsprojekt med stor potential att skapa nytta, genom industriell kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Här lyfter vi fram några av dem som är extra relevanta just nu genom att erbjuda lösningar på utmaningar med koppling till coronakrisen.

Lärande dataspel om klimatsmart livsmedelsförsörjning

Forskning om syntetiska antikroppar 

Läs mer om forskningsprojektet

Lösningar för en hållbar omstart

Läs mer om forskningsprojektet

Lösningar för minskad smittspridning och bättre distansarbete

Läs mer om forskningsprojektet

Forskning om antivirala läkemedel

Läs mer om forskningsprojektet

Har du exempel på forskning från någon av IVAs 100-listor som också borde lyftas fram här? Kontakta oss gärna!

IVAs 100-lista sätter ljuset på aktuell forskning, och underlättar för forskare och företag att hitta varandra och tillsammans skapa innovation och nya affärsmöjligheter. 100-listan är en aktivitet inom projektet Research2Business som verkar för att stärka Sverige i att vara ledande på att omvandla akademisk forskning till innovation och konkurrenskraft i näringslivet. 

Kontaktinformation

Sofia Yngwe
Digital strateg, Webbansvarig
Telefon 072-077 52 63