Coworking - utmaningar och möjligheter

Coworking spaces, att enkelt och snabbt kunna hyra in sig som företag tillsammans med andra på en delad yta, har blivit hett. Men hur ekonomiskt hållbar är affärsidén?
Coworking_1200px.jpg

IVA-projektet Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi är indelat i fem arbetsgrupper - plast, mobilitet, textil, livsmedel - samt lokaler. Inom lokalgruppen diskuteras bland annat coworking flitigt. Coworking kan betyda att flera företag och aktörer hyr in sig på en större lokalyta som i sin tur är upphyrd av ett specialiserat coworkingföretag. Affärsmodellen växer sig idag allt starkare, och snart kommer världens största coworkingaktör, WeWork, att etablera sig även i vårt land.

Branschtidningen Fastighetsnytt frågar sig dock hur hållbar affärsmodellen är. Bland annat pekar tidningen på affärsrisken, och tar då upp hur WeWork rapporterade en förlust för första halvåret 2018 på motsvarande 6,6 miljarder kronor.

WeWorks affärsmodell påminner delvis om bankers, menar Fastighetsnytt, där man finansierar sig på korta löptider och lånar ut på längre löptider. Bankerna äger dock normalt sett de pengar de lånar ut, och har kanske inte alltid medel att täcka sina kortsiktiga förpliktelser med. De tar dock betalt för denna risk genom räntor och avgifter, men har inte alltid (såsom innan förra finanskrisen) haft tillräcklig soliditet för att klara rejäla utmaningar mot den egna affärsmodellen.

På samma sätt hyr coworkingföretagen stora ytor på långa kontrakt och hyr sedan vidare dessa i andra hand, ofta med kortare avtal. Till skillnad från bankindustrin har dock inte företag som WeWork haft mer än några år på sig att utveckla sin affärsmodell, medan banker funnits i åtskilliga århundraden. Och då drabbas bankerna alltjämt av stora smällar, vilket alltså den senaste finanskrisen visade.

Förhoppningen hos många är alltjämt att coworkingföretagens modell inte bara är miljömässigt fördelaktig utan även ekonomiskt hållbar - även bortom kriserna.