IVAs cybersäkerhetsprojekt lanserar hot- och lägesbild

IVAs projekt Cybersäkerhet för ökad konkurrenskraft lanserar en hot- och lägesbild som utgångspunkt för projektets fortsatta arbete och överblick för de som har intresse av frågan.
cybersakerhet_flicka_mobil.jpg

I projektets inledande fas har vi diskuterat hanteringen av cybersäkerheten i Sverige. Vår sammanfattning av hot- och lägesbilden gör inga anspråk på att vara heltäckande. Men den pekar på ett antal viktiga områden för att förstå Sveriges relativt svaga förmåga inom cybersäkerhet. Detta står i kontrast till vår stora förmåga att ta vara på digitaliseringens möjligheter.

Materialet kommer att ligga till grund för projektets fortsatta arbete.

Läs hot- och lägesbilden här

Kontaktinformation

Per Hjertén
Projektledare
Telefon 073-712 32 86