Cykelns roll i framtidens goda stad

Solen sken över Medborgarplatsen när IVAs projekt Framtidens goda stad öppnade dörrarna till ett seminarium på Debaser med temat Cyklismens uppförs- och utförsbackar i framtidens goda stad. Många av deltagarna tog sig passande nog dit cyklandes.
DSC_0697-1200px.jpg

Under en intensiv eftermiddag lotsade moderatorn Linda Kummel publiken genom ett gediget program som belyste olika perspektiv på urban cykling. En röd tråd hos talarna kom att vara möjligheterna till och fördelarna med en ökad cykelpendling. Peter Schantz, professor vid GIH, fokuserade på de positiva folkhälsoeffekterna en aktiv arbetspendling ger, medan Daniella Waldfogel, näringspolitisk expert vid Stockholms handelskammare, lyfte elcykelns potential att drastiskt öka pendlingsradien i Stockholmsområdet jämfört med en vanlig cykel.

Vikten av att lyfta frågan om cykling från en lokal till en regional nivå belystes inte bara av Björn Sax Kaijser, cykelsamordnare vid Cykelkansliet. En panel bestående av politiska representanter från Stockholms stad, Danderyds kommun och Täby kommun förde en dialog kring möjligheten att samarbeta i utbyggnaden av cykelinfrastrukturen. Att det fanns engagerade cyklister bland åhörarna och att cykling är ett högst aktuellt ämne som väcker debatt rådde det inte någon tvekan om när tid för att lyfta publikens frågor gavs. Många av talarna stannade även kvar på det efterföljande minglet för att fortsätta diskutera cykelns roll i framtiden.

Kontaktinformation

Staffan Eriksson
Enhetschef
Telefon 08-791 29 53