Dags att söka praktik via Tekniksprånget

Snart är det dags för den femte ansökningsomgången av Tekniksprånget. Från och med onsdag 16 april kan ungdomar som gått ut gymnasiet söka betald praktikplats hos arbetsgivare över hela landet. Hittills har över 4 000 ungdomar sökt praktik sedan starten hösten 2012 och drygt 850 har fått en åtråvärd praktikplats. Till hösten väntar drygt 120 arbetsgivare på att ta emot nyfikna och intresserade ungdomar.

– Det här är en unik möjlighet att få praktisera hos en teknikintensiv arbetsgivare under fyra månader, säger Staffan Eriksson, projektledare Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA.

Till hösten väntar över 120 arbetsgivare, från olika branscher, på att ta emot praktikanter från Tekniksprånget. Victoria Källberg är en av dem som tidigare praktiserat på NCC och som nu läser på KTH.

– Praktiken öppnade mina ögon för hur arbetslivet ser ut och vad en ingenjör egentligen gör, berättar Victoria. Nu känner jag mig säker på att det är det här jag vill.

Victoria är inte ensam om att ha gått vidare till ingenjörsstudier efter avslutad praktik. Hela 82 % av de tillfrågade före detta praktikanterna* uppger att de i dagsläget läser eller planerar att läsa en ingenjörs- eller annan teknisk utbildning hösten 2014.

Inom både näringsliv och offentlig sektor kommer många yrkesområden att drabbas hårt av kompetensbrist framöver. Enligt SCB kommer Sverige att ha ett underskott på över 50 000 ingenjörer år 2030 på grund av stora pensionsavgångar. Redan idag råder det brist på ingenjörer och många företag har svårt att hitta kompetent personal.

– Behovet av ingenjörer finns inte bara hos de traditionella industriföretagen som till exempel Volvo, Sandvik och Ericsson, menar Jan-Eric Sundgren, styrgruppsordförande samt senior rådgivare till koncernchefen på AB Volvo,  utan även hos mindre företag samt i tjänstesektorn. Ingenjörer spelar också en allt viktigare roll inom offentlig sektor inom vårt alltmer teknikdrivna samhälle. Därför är vi väldigt glada över att allt fler kommuner och landsting väljer att gå med i Tekniksprånget.

{Facts box}

Följ oss på tekniksprånget.se