Dags att söka praktik via Tekniksprånget

Nu öppnar ansökningsperioden för Tekniksprånget. Från och med den 16 april och fram till den 16 maj kan ungdomar söka fyra månaders praktik som ingenjör. Över 200 arbetsgivare på fler än 100 orter tar emot praktikanter.
Basta-tjejerna-2.jpg

Via Tekniksprånget erbjuder arbetsgivare praktikplatser och ger unga teknikintresserade möjlighet att prova hur det kan vara att arbeta som ingenjör under fyra månader. De som kan söka är de som gått ut gymnasiet och har behörighet att söka en ingenjörsutbildning.Ungdomarna får prova på arbetslivet och arbetsgivarna får en möjlighet att visa vad just deras arbetsplats kan erbjuda för framtidsmöjligheter.

– Tekniksprånget är ett brett nationellt projekt som bygger broar mellan skola och näringsliv, säger Alexandra Ridderstad, projektledare för Tekniksprånget. Arbetsgivarna ute i landet gör ett fantastiskt jobb.

Till höstens praktikperiod i Tekniksprånget tar över 200 arbetsgivare i hela Sverige emot praktikanter. Det är ett brett spektrum av teknikintensiva arbetsgivare, såväl stora som små, inom både offentlig och privat sektor, som erbjuder praktik.

– Många ingenjörsjobb är okända för ungdomar. Genom praktik vill vi visa upp vilka spännande arbetsuppgifter som en ingenjör kan ha. Och vi ser ett stort positivt gensvar när de ser vilka oändliga möjligheter en högre teknisk utbildning kan ge, fortsätter Alexandra Ridderstad.

Tekniksprånget drivs av IVA, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, på uppdrag av regeringen, med syfte att öka intresset bland unga att söka till ingenjörsutbildningar och i förlängningen säkra Sveriges framtida kompetensförsörjning. Praktikperioden är fyra månader och praktikanterna tjänar minst 13 500 per månad under tiden.

– Det är roligt att se att söktrycket ökar i takt med att projektet fått allt större spridning över landet. Snart känner de flesta någon som gjort praktik via Tekniksprånget, menar Alexandra Ridderstad. Vi är också väldigt glada över att Tekniksprånget lockar så många tjejer – hälften av dem som antas är tjejer.

Hittills har åtta av tio som genomfört Tekniksprånget börjat på en teknisk eller naturvetenskaplig utbildning – eller planerar att påbörja en sådan efter avslutad praktik.