Dags att söka stipendier ur Hans Werthén Fonden 2019

Nu är det dags att söka stipendium ur Hans Werthén Fonden. Till och med den 4 mars är ansökningsportalen öppen. Syftet med stipendierna är att ge unga talanger möjlighet till ett års fördjupning inom naturvetenskap, teknik, ledarskap, ekonomi och juridik utomlands.
gruppbilder2018-1.jpg

Här hittar du information om 2020års stipendier.

Hans Werthén Fonden delar varje år ut ett 15-tal stipendier för ett års vetenskapligt arbete på postdoc- eller doktorandnivå, MBA- eller LL.M-studier i en kvalificerad internationell miljö.

Stipendiet är på mellan 100 000–200 000 kronor. Stipendiaten ska vara cirka 25–35 år, ha en akademisk examen helst lägst på masternivå men gärna doktorsexamen. Företrädesvis inom områdena teknik/naturvetenskap eller ekonomi/juridik. Stipendiaten ska också haft någon typ av verksamhet efter examen, gärna några års forskningsverksamhet eller utvecklande arbetserfarenheter från näringslivet.

 

Kontaktinformation

Monica Sannerblom
Projektkoordinator
Telefon 08-791 29 43