Snart sista ansökningsdag till mentorsprogrammet inom Prins Daniels Fellowship

Unga entreprenörer har nu åter chansen att få hjälp med att utveckla sitt företag, sitt entreprenörskap och att vidga sina nätverk. Det är dags att ansöka till det mentorsprogram som är del av projektet Prins Daniels Fellowship.

Mentorsprogrammet utlyses nu för tredje gången och de två tidigare omgångarna har Det är nu tredje gången vi utlyser mentorsprogrammet. De två tidigare omgångarna av har gett oss positiva erfarenheter. De entreprenörer som deltagit har fått utvidgade kontaktnät och hjälp med utvecklingen av sina företag som utvecklats positivt och vuxit. Vi ser därför med spänning fram emot att genomföra ännu ett mentorsprogram inom projektet. Mentorsprogrammet startar under hösten 2017. Mentorer och adepter träffas regelbundet under två år.

Sista dag att ansöka till programmet är den 22 maj.

{Facts box}

 


 

Några röster från tidigare adepter:

Gustav Paringer

Aptum

Jag har genom mentorsprogrammet Prins Daniels Fellowship personligen fått en fantastisk kontakt med min mentor Anders Sundström. Han har gett mig såväl goda insikter som goda råd i situationer jag inte varit i tidigare. Anders, programmet, IVA och Prins Daniel har också gjort att jag utökat mitt nätverk, ovärderliga kontakter som jag annars aldrig träffat. Jag är övertygad om att jag kunnat göra färre misstag med mitt företag, men vi har också vuxit mer och med bättre lönsamhet än vad jag trodde innan jag fick äran och möjligheten att delta i programmet.

 


 

David Kristenson

Northern Offshore Services

Min mentor har verkligen varit inspirerande och hjälpande med hans erfarenheter och kunskap i företagsutveckling.

Han har hjälpt mig i vad som är viktigt gällande ekonomiska nyckeltal, kontakter med banker investerare samt kunder.

Vi har ”stött och blött” strategiska frågor men även frågor gällande den löpande verksamheten ibland på väldigt kort varsel där min mentor alltid varit nåbar.

För mig har min mentor även blivit en föreblid att man skall göra det som är korrekt och riktigt samt inte minst en företagsledare som jag fått inspiration ifrån att ”kan han så kan jag!”

Avslutningsvis känner jag att han även blivit min vän vilket jag ödmjukt är tacksam för.

 


 

Sofie Stenmark och Victoria Carlsson

Yollibox 

Prins Daniels Fellowship har gett ett grymt nätverk med ovärderliga kontakter, både i form av de andra adepterna och mentorerna men även Prins Daniels Fellowship i stort. Varje träff har gett ny inspiration, energi, nya infallsvinklar och många personliga insikter och lärdomar. Det har varit extremt givande på ett personligt plan att vara en del av programmet.

Att få tillgång till en person med lång erfarenhet inom branschen har varit ovärderlig. Vår mentor har guidat oss genom att bidra med kunskap, fått oss att tänka nytt och utmana oss själva. Vi har under mentorskapets gång insett vilken väg vi fortsatt ska ta med Yollibox. 

 

Ansökan stängd