Dags att söka till Prins Daniels Fellowship

Det är åter dags för unga entreprenörer att söka till Prins Daniels Fellowship och det mentorsprogram som ingår i projektet. Programmet är tvåårigt och riktar sig till företagsledare och entreprenörer som är under 40 år och som har tydliga tillväxtambitioner. Inom ramen för programmet får man en erfaren mentor som kan bidra med nätverk, hjälp att strukturera och utveckla företaget samt agera bollplank.
prins-daniel-mentortraff.jpg

Prins Daniels Fellowship inspirerar unga människor till entreprenörskap och stöttar unga entreprenörer. Projektet är ett långsiktigt samarbete mellan Prins Daniel, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, samt framstående entreprenörer och företagsledare.

Det är nu dags att ansöka till projektets mentorskapsprogram. Kriterierna för att ansöka är:

  • Ett entreprenörsföretag med en tydlig tillväxtambition och som på sikt och med rätt stöd kan växa till ett medelstort företag.
  • De företag som deltar i programmet ska ha en årsomsättning på 5 msek eller mer.
  • Den som söker till programmet ska vara företagets grundare eller företagsledare, och ska inte vara äldre än 40 år.

Ansökningsportalen var öppen mellan den 30 mars och den 3 maj.