Dags att söka till Tekniksprånget

Känner du någon mellan 18-20 som gått natur eller teknik och är sugen på att testa på ingenjörsyrket? Med lön? Då ska de söka till Tekniksprånget!

Tekniksprånget ger unga chansen att testa på ingenjörsyrket i fyra månader hos arbetsgivare runt om i Sverige. Syftet med Tekniksprånget är att inspirera till att läsa en högre teknisk utbildning genom att ge en tydligare målbild av vad som väntar efter studierna. Över 200 arbetsgivare medverkar i projektet och erbjuder praktikplats på över 100 orter runt om i Sverige.

IVA har, på uppdrag av Skolverket, drivit projektet i flera år och vi ser att det fungerar!

50 % av praktikanterna är kvinnor. Lika stor andel studerar vidare högre teknisk utbildning. 

60% av de ungdomar som söker till Tekniksprånget uppger att det finns något som gör att de tvekar att läsa en högre teknisk utbildning.

80 % av de som gjort Tekniksprångets praktik uppger att de idag studerar eller avser att studera till ingenjör eller annan teknisk utbildning.

75 % av de tidigare praktikanter som studerar en högre teknisk utbildning idag anser att praktiken påverkat deras val av utbildning. 

Vill du själv söka, känner du någon som vill söka, eller är du kanske arbetsgivare och är sugen på att erbjuda praktik. Läs mer på tekniksprånget.se

Kontaktinformation

Helena Gyrulf
Verksamhetschef
Telefon 08-791 29 93