Dan Brändström får IVAs Stora guldmedalj

Under Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens, IVAs, 97e Högtidssammankomst den 28 oktober delar IVA ut årets Stora guldmedalj och tre Guldmedaljer. Den Stora guldmedaljen tilldelas professor Dan Brändström. Guldmedaljerna tilldelas civilekonom Marie Ehrling, professor Magnus Berggren och professor Lars-Gunnar Mattsson.

-        Jag känner mig överväldigad och samtidigt hedrad och tacksam över att få denna prestigefulla medalj från IVA, säger professor Dan Brändström mottagare av IVAs Stora guldmedalj 2017.

Professor Dan Brändström tilldelas IVAs Stora guldmedalj för ”sina utomordentliga insatser och djupa engagemang för svensk och europeisk forskning och högre utbildning. Han är en sann humanist och samhällsvetare med gediget intresse och engagemang för naturvetenskap, teknik och medicin. Som skicklig och erfaren ämbetsman, drivande och visionär utredare och orädd och frejdig debattör har han bidragit till genomgripande förändringar av forskningens finansiering och organisering”.

Dan Brändström har en lång karriär inom akademin. Han har bland annat varit Universitetsdirektör för Umeå universitet och chef för regionstyrelsen i Umeå högskoleregion. Dan Brändström har lett flera statliga utredningar om högre utbildning och forskning och har byggt relationer med universitet i olika delar av världen.


Professor Magnus Berggren
tilldelas IVAs Guldmedalj för ”sin innovativa och nyskapande forskning inom organisk elektronik”. Han är en av de främsta inom området ”elektroniska papper” – att trycka till exempel sensorer och displayer direkt på papper och kartong. År 2002 blev han professor i organisk elektronik vid Linköpings universitet, och han leder idag en forskargrupp inom området. Vidare har han tillsammans med Karolinska institutet utvecklat bioelektroniska komponenter för hemdiagnostik med potential att avlasta sjukvården.


Civilekonom, ekon. dr. hc Marie Ehrling
tilldelas IVAs Guldmedalj för ”sina stora insatser som ledare och genom betydelsefullt styrelsearbete inom svenskt näringsliv. Hon har med stor integritet främjat förändringar, som starkt präglar ett modernt ledarskap”. Marie Ehrling har bland annat arbetat som vice koncernchef på SAS och vd på TeliaSonera Sverige. Hon är ordförande i Telia Company och i Securitas samt vice ordförande i Nordea Bank. Hon är vice ordförande i Axel Johnson och har varit ledamot i Schibsted ASA, Oriflame med flera bolag.

Professor Lars-Gunnar Mattsson tilldelas IVAs Guldmedalj för ”sin centrala roll i att utveckla industriell internationell marknadsföring som akademiskt ämnesområde. Han har bland annat genom sitt långa engagemang i Marknadstekniskt Centrum, MTC, bidragit till att föra ut kunskap till praktisk användning i industrin”. Lars-Gunnar Mattsson blev 1973 den förste professorn i industriell marknadsföring vid Linköpings universitet. Sedan dess har han verkat som professor i företagsekonomi vid bland annat Uppsala Universitet och sedan 1980 vid Handelshögskolan i Stockholm. Som emeritus är han för närvarande verksam vid Mistra Center for Sustainable Markets, Misum, vid Handelshögskolan. Lars-Gunnar Mattssons fält inkluderar systemförsäljning, globalisering av företag och marknader, tjänsteinnovationer och ICT, inom ramen för industriell internationell marknadsföring.

– Årets IVA-medaljörer har gjort betydande insatser inom forskning och näringsliv, är goda förebilder och är väl förtjänta den uppmärksamhet som dessa medaljer innebär, säger IVAs vd Björn O. Nilsson.

Guldmedaljerna delas ut av H.K.H. Prins Daniel i Konserthuset fredagen den 28 oktober, i samband med IVAs Högtidssammankomst.

Bakgrund IVAs Guldmedaljer

För att belysa teknikens fundamentala roll och betydelse för samhället i vid mening uppmärksammar IVA årligen personer som i nutid gjort unika och betydelsefulla insatser inom teknik, ekonomi och näringsliv. Dessa personer tilldelas vid högtidssammankomsten i oktober antingen IVAs Stora guldmedalj eller Guldmedalj.  

Den Stora guldmedaljen utdelas för ”synnerligen framstående gärning inom akademiens verksamhetsfält”.

Guldmedaljen har två ändamål och utdelas antingen för ”förtjänstfullt arbete inom akademiens verksamhetsfält med tillämpning och vidareutveckling av kunskap och teknik” eller  för ”förtjänstfulla administrativa och organisa­toriska insatser till stöd för forskning och utveckling inom akademiens verksamhetsfält”.

Läs intervjuer med samtliga guldmedaljörer i nya numret av IVA Aktuellt nedan.

Läs Online  

Fotograf samtliga bilder: Daniel Roos 

 

Kontaktinformation

Helena Mehra
Kommunikationsansvarig Forskning & Utbildning
Telefon Tel: 08-791 29 42