Danica Kragic Jensfelt, Lars Strannegård och tre ytterligare invalda i IVA

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, valde vid den senaste akademisammankomsten in fem nya ledamöter: datalogiprofessorn Danica Kragic Jensfelt, Handelshögskolans rektor Lars Strannegård, den japanska växtfysiologiprofessorn Tomoko M. Nakanishi, Svenska Bankföreningens vd Hans Lindberg och docenten och nationalekonomen Henrik Jordahl.

– IVA breddar sin kunskapsbas ytterligare genom inval av tre framstående ekonomer och en rikskänd professor i robotik, säger IVAs vd Björn O. Nilsson. Dessutom har vi glädjen att välkomna Tomoko Nakanishi – en av världens främsta experter på hur strålning påverkar djur och växter – som internationell ledamot av IVA.

 

Följande nya inval presenterades vid IVAs Akademisammankomst den 2 september 2015:

Danica Kragic Jensfelt, professor, Kungliga tekniska högskolan, född 1971, väljs in i IVAs avdelning för Elektroteknik. Kragic Jensfelt är utbildad civilingenjör i maskinteknik vid Technical University of Rijeka i Kroatien. 1997 kom hon till Sverige, och disputerade i robotik 2001 vid KTH. 2008 blev hon föreståndare för avdelningen Centrum för autonoma system, Computer Vision and Active Perception Lab vid KTH. Idag är hon professor i datalogi, vice skolchef för Skolan för datavetenskap och kommunikation samt föreståndare för Centrum för autonoma system vid KTH. Hon är sedan 2011 ledamot av KVA och är också hedersdoktor vid Lappeenraanta University i Finland.

Lars Strannegård, rektor för och professor vid Handelshögskolan i Stockholm, född 1969, väljs in i IVAs avdelning för Ekonomi. Strannegård disputerade vid Göteborgs universitet 1998 och blev docent vid Handelshögskolan i Stockholm 2002. Han har senare varit professor i företagsekonomi vid Uppsala universitet, prorektor för Handelshögskolan och vd för IFL (Handelshögskolans enhet för chefsutbildning) och är sedan juni 2014 rektor vid Handelshögskolan, där han också innehar Bo Rydins och SCA:s professur i företagsekonomi med särskild inriktning mot ledarskap. Strannegård är ledamot i styrelserna för Statens Kulturråd och Bergmangårdarna på Fårö samt ingår i juryn för Augustpriset för fackböcker.

Tomoko M. Nakanishi, professor, Graduate School of Agricultural and Life Sciences, University of Tokyo, Japan, född 1950, väljs in som internationell ledamot i IVA. Hon är också generaldirektör för miljö-, hälso- och säkerhetsenheten vid University of Tokyo samt vice president vid Japans Ingenjörsvetenskapsakademi. Därutöver är hon president vid The Japan Society of Nuclear and Radiochemical Sciences. Professor Nakanishi forskar på strålning relaterat till växtfysiologi. Hennes upptäckter öppnar upp för mer resurssnål och hållbar odling av livsmedelsgrödor. Hon är också ledare för en stor utredning av det radioaktiva nedfallets konsekvenser för djur och växter runt Fukushima.

Hans Lindberg, vd Svenska Bankföreningen, född 1962, väljs in i IVAs avdelning för Ekonomi. Lindberg disputerade i nationalekonomi 1994 vid Stockholms universitet. Mellan 1986 och 2000 arbetade han på Riksbanken, bland annat som biträdande avdelningschef för avdelningen för penningpolitik. Han var sedan ställföreträdande generaldirektör på Konjunkturinstitutet 2000-2004. Lindberg har även innehaft chefsroller på Tredje AP-fonden och Skandia Liv samt varit generaldirektör för Ekonomistyrningsverket. Mellan 2010 och 2014 var han statssekreterare vid Finansdepartementet med ansvar för bland annat budget- och skattefrågor. I december 2014 blev Lindberg chefekonom vid Moderaterna. Sedan augusti 2015 är han vd för Svenska Bankföreningen.

Henrik Jordahl, forskningsledare IFN, född 1971, väljs in i IVAs avdelning för Ekonomi. Jordahl disputerade i nationalekonomi vid Uppsala universitet 2002 och utnämndes till docent vid samma lärosäte 2008. Idag leder han forskningsprogrammet Tjänstesektorns ekonomi vid IFN. Mellan 2012 och 2015 var han även extern forskningsledare vid SNS för ett program om skattefinansierade välfärdstjänster. Jordahl är affilierad med Uppsala Center for Fiscal Studies samt de internationella forskarnätverken CESifo i München och IZA i Bonn. Han har utkommit med flera böcker om tjänstesektorn och välfärdstjänster.

Kontaktinformation

Helena Mehra
Kommunikationsansvarig Forskning & Utbildning
Telefon Tel: 08-791 29 42