Därför finns Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA

De kungliga akademiernas möjlighet att bidra till samhället bygger på omvärldens förtroende. Detta har aktualiserats av krisen för Svenska Akademien.
tuula_bibliotek_correct_size

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, har enligt stadgarna uppdraget att ”till nytta för samhället främja tekniska och ekonomiska vetenskaper och näringslivets utveckling”.

IVA är en fristående arena som samlar kunskap och erfarenhet för att påverka samhällsutvecklingen. Verksamheten bygger på vetenskaplig grund, vilket är en förutsättning för omvärldens förtroende. Att IVA är fristående säkras på flera olika sätt, till exempel genom bredd inom finansieringen, genom rapportgranskning av externa experter och genom att sträva efter jämställdhet och mångfald i grupper och kommittéer. IVA följer jävsregler enligt vetenskaplig praxis.

IVA är en akademi med runt 1 300 svenska och utländska ledamöter. Ledamöterna är beslutsfattare, experter och forskare från näringsliv, akademi och förvaltning. De runt 1 000 svenska ledamöterna, som väljs på livstid, är indelade i tolv avdelningar inom olika kunskapsområden.

Det finns tio kungliga akademier samt ytterligare ungefär lika många akademilika sammanslutningar. IVA grundades 1919 och är den yngsta kungliga akademien. Kungen är akademiens beskyddare och ändringar av stadgarna måste godkännas av regeringen.

En akademi behöver ständigt utvecklas och IVAs stadgar har sedan grundandet 1919 har ändrats 20 gånger. Stadgarna ger möjlighet till såväl utträde som uteslutning. Även om ledamöterna väljs in på livstid, så är uppdrag inom kommittéer och projekt tidsbegränsade. Såväl vd som ledamöter i presidiet sitter på tidsbegränsade mandat.

Att IVA fortsätter att utvecklas och förnyas anser vi vara den enda möjliga vägen för en akademi som aktivt vill bidra till samhällsutvecklingen.

Kontaktinformation

Tuula Teeri
Vd
Telefon 08-791 29 71