Databas samlar cirkulär ekonomi-initiativ

Begreppet cirkulär ekonomi ökar mycket snabbt i betydelse, och likaså gör behovet av bra omvärldsbevakning och kunskap om vilka initiativ som finns på området. Detta ska den nya databasen Circle Lab sägas lösa.
Cirkular_trappa_1200px.jpg


Circle Lab säger sig vara den största databasen i världen på området cirkulär ekonomi, med över 1 000 fallstudier i registret. Företag, organisationer, myndigheter och forskare ska genom databasen kunna få tillgång till den fria informationen i plattformen och därmed få inspiration och viktiga kontakter inom resurseffektivitet och cirkulär ekonomi. Som ett "Wikipedia för cirkularitet" som databasen presenterar sig självt.

Plattformen delfinansieras av Ebay Foundation, Fetch och staden Amsterdam, och ska enligt uppgift ha kommit till som ett svar på behovet av expertkunskaper, mätmetoder och allmän information kring cirkulära strategier.

Så småningom ska även Circle Lab lansera verktyget ”Circle Assesment” som ska möjliggöra för företag att utvärdera huruvida de arbetar cirkulärt eller inte.