De styr bort från kött

Alltmer forskning visar på att köttkonsumtion, framför allt ifråga om rött kött, har negativa effekter på klimatet. Därtill kommer effekter på folkhälsa, liksom konkurrensförhållanden kring mark- och vattenresurser på många håll. Max Hamburgerrestauranger kommer nu att utöka sitt vegetariska utbud väsentligt - och i vårt grannland Norge diskuteras redan skatt på rött kött.
Hamburgare_1200px.jpg

Som tidigare visat har bland annat IVAs projekt Resurseffektiva affärsmodeller - stärkt konkurrenskraft i sin livsmedelsgrupp visat hur produktion och konsumtion av kött medför stor resursåtgång. Bland annat har kunnat konstateras hur produktion av ett kilo nötkött kräver tio kilo insatsgrödor (bete och foder), medan produktion av ett kilo grönsaker eller liknande vanligen kräver just bara ett kilo motsvarande insats.

I och med det nya klimatavtalet COP21 i Paris, och andra initiativ runtom i världen, väcks också alltfler livsmedelsföretags engagemang i frågan, och redan den 21 januari femdubblar till exempel hamburgerkedjan Max utbudet av vegetariskt på menyn. Samtidigt lanserar Max en burgare som är helt vegansk. Målet för hamburgerrestaurangerna inom kedjan är att år 2020 ska 20 procent av alla burgare som säljs ha något annat än rött kött som huvudingrediens.

Pär Larshans, tidigare hållbarhetschef för Max, är med i Resurseffektiva affärsmodeller, även nu när han gått över till samma position hos återvinningsföretaget Ragn-Sells.

Även hela länder kan komma att försöka minska sin befolknings köttkonsumtion, med hjälp av en grön skatteväxling. Den norska ”Grønn skattekommisjon” rekommenderar således att det införs en avgift på rött kött och att subventionerna av kött skärs ned i landet. Förhoppningen är att detta ska leda till en så kallad grön skatteväxling, där miljöskatter införs parallellt med att övriga skatter och avgifter minskas. Därmed skulle även nötköttsproduktionen, liksom utsläppen av växthusgaser, minska.

Kontaktinformation

Helena Mehra
Kommunikationsansvarig Forskning & Utbildning
Telefon Tel: 08-791 29 42