De tio största innovationstrenderna

När fönstertillverkaren Inwido behövde nya idéer tog företaget kontakt med forskningsbyn Ideon i Lund. Genom sitt nätverk med uppfinnare och entreprenörer kunde Ideon få fram sexton förslag på tio veckor.

Nu, arton månader senare, är det klart att fem av de sexton förslagen kan bli nya produkter. Den första lanseras någon gång vid årsskiftet.

- Det här ett bra exempel på hur man kan arbeta med öppen innovation, säger Hans Möller, vd för Ideon Science Park.

Det började med att Inwidos koncernchef Håkan Jeppsson var bekymrad: 95 procent av vinsten kom från gamla produkter. Den senaste större innovationen i företaget var vippfönstret, som lanserades 1972.

Det egna innovationsprogrammet fungerade inte. Det fattades nytänkande.

Efter möte med Hans Möller beslöt sig Håkan Jeppsson för att testa öppen innovation.

Öppen innovation kan innebära allt ifrån öppna forum för formgivning med omröstningar, till att viktiga kunder förses med egna utvecklingsverktyg eller att fristående leverantörer släpps in med tydligare produkterbjudanden om tillbehör och tjänster till slutanvändarna.

Tillsammans med smart specialisering och innovationsstrategier är öppen innovation tre glödheta trender i Sverige. Projektet Innovationskraft Sverige har ställt samman tio nyckelfaktorer för framtidens innovationssverige i en unik febertermometer.

Men att få entreprenörer och uppfinnare att samarbeta med etablerade företag för att skapa nya produkter är lättare sagt än gjort, konstaterar Hans Möller:

- Normalt är företag rädda för att avslöja affärshemligheter. Att be om hjälp med produktutvecklingen av folk utanför det egna bolaget kan också ses som ett tecken på svaghet.

- Många lovande samarbeten stupar också på att man börjar diskutera vem som ska äga idén innan den ens finns.

Inwido vågade ta steget ut i den här nya FoU-världen. Med hjälp av Ideons nätverk lyckades företaget komma i kontakt med bland annat en snickare, som hade uppfunnit en ny metod att montera fönsterkarmar.

- Snickaren hade själv aldrig ringt Inwido. Han hade varit rädd att de skulle stjäla hans nya teknik. Vi fungerade som en trovärdig mellanhand, som ser till båda parters bästa, säger Hans Möller.

Förutom att snickaren kan få betalt för sin innovation och Inwido en ny produkt, har den öppna innovationen satt fart på Inwidos egen utvecklingsavdelning, som inspirerats av de utomstående innovatörerna.

Ideon har nu flera nya öppna innovationsprojekt på gång:

Femton världsledande konstnärer inom origami (konsten hur man viker papper) ska hjälpa Tetra Pak att hitta den perfekta vikningen av en tetra.

Forskningsbyn är också inblandad i ett samarbete att ta fram nya metoder att rena vatten.

- Precis som i de andra innovationsprojekten bjuder vi in innovatörerna och finns sedan med som en mellanhand, berättar Hans Möller.