De vann Junior Academys utmaning om att stoppa övergödningen

Laget Sea Saviors vann Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens, IVAs, utmaning i vetenskapsprogrammet Junior Academy om att stoppa övergödningen, med en kreativ lösning för att återställa ekosystemet i Svarta havets kustregion.
svarta_havet_2.jpg

IVAs utmaning Restoration of Aquatic Ecosystems som rullades ut i höstas är nu avslutad. En mångfald av färdigheter och gemensam entusiasm för att skapa en hållbar planet tog Kusum från Nepal, Aman Kumar, Manan och Ksheerja från Indien samt Viktoriia från Ukraina till en första plats. Utmaningen handlade om att hitta innovativa lösningar för att stoppa och förebygga övergödningen som följd av för stor näringstillförsel är ett utbrett problem i våra sjöar, vattendrag och havsområden.

Laget presenterade en lösning som bygger på dels särskilda dräneringskanaler, så kallade eko-diken där planteringar med ekologisk vegetation filtrerar vattnet. Och dels ett 2D-webbspel som ska kunna användas inom skolan med syftet att uppmuntra ungdomar till att engagera sig för att minska den övergripande övergödningen.

Medlemmarna i vinnarlaget Sea Saviors presenterar både sig själva samt deras lösning: Läs mer här! 

- Vi är mycket nöjda med engagemanget för vår utmaning då över hundra lag med ungdomar från hela världen lämnat in förslag på lösningar, säger Alicia Parvin som är projektledare på IVA.


I juryn för IVAs utmaning:

Georgia (Gia) Destouni, professor och prefekt vid Institutionen för naturgeografi på Stockholms universitet.

Sten Bergström, professor, klimexpert och tidigare forskningschef på SMHI.

Elisabeth Kvarnström, Tekn. Dr och seniorforskare Urban Water Management vid RISE.

Staffan Filipsson, chef för den internationell enhet vid IVL svenska miljöinstitutet.

Kenneth M Persson, professor och forskningschef vid Sydvatten AB- Södra Sveriges vattenförsörjning.

Om Junior Academy
Junior Academy är ett internationellt vetenskapsprogram som syftar till att uppmuntra ungas nyfikenhet på naturvetenskap och teknik. Programmet erbjuder unga från 13 till 17 år att på sin fritid prova på att arbeta med innovativa lösningar på verkliga samhällsutmaningar. Inriktningen är STEM-relaterade områden (STEM = science, technology, engineering, mathemathics). STEM betyder vetenskap, teknik, ingenjörskonst och matematik. Intresse för dessa ämnen är ofta det som associeras med ingenjörsyrket, där problemlösning är mycket viktigt. Lär mer här!

Kontaktinformation

Karin Norell Bergendahl
Projektledare
Telefon 076-884 25 58