Debatt: Fantasin i Kalmar län ska ge nya innovationer

”Allt stort som skedde i världen skedde först i någon människas fantasi.”  Orden är Astrid Lindgrens, en av Sveriges mest lästa författare. Även om de skrevs för länge sedan speglar dessa visdomar en högst aktuell utmaning.

Morgondagens jobb, välfärd och samhällsservice förutsätter att vi har förmåga att tänka nytt. Vi måste omsätta vår kunskap, kompetens och våra erfarenheter i nya eller bättre lösningar. Med andra ord behöver vi bli bättre på att stimulera, kommersialisera och nyttiggöra idéer för att skapa innovationer både inom privat och offentlig sektor.

Att hitta den bästa idén handlar inte om att ha tur. Det handlar om att jaga på rätt sätt. Det hävdar Bill Fischer, professor och en av världens ledande experter på idéjakt. Ett aktuellt exempel är musikbranschen. Där skapas allt mer musik av upp till fem låtskrivare som samarbetar. Låtskrivarna sitter inte längre i samma rum utan skapandet är istället en process – och idéjakt - som sker över nätet.

I dag, den 9 april, går startskottet för en kraftsamling kring innovation i Kalmar län. Genom en rad aktiviteter under 2013 ska bland annat Linnéuniversitetet och Regionförbundet, tillsammans med Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, bidra till och skapa möjligheter för att fler ska kunna utveckla sin idé till en ny produkt, tjänst eller process och därmed till fler investeringar. Kraftsamlingen i Kalmar är ett mycket bra exempel på syftet med det riksomfattande IVA-projektet Innovationskraft Sverige; att tillsammans med lokala aktörer bidra till olika regioners innovationsstrategier och planer leder till konkreta åtgärder och handling.

Ökad innovationskraft i länet stärker företagens konkurrenskraft, skapar affärsmöjligheter och fler arbetstillfällen. Enligt OECD har Kalmar län alltför få kunskapsintensiva och högteknologiska företag. Detta gör oss sårbara för ökad konkurrens från länder med ett betydligt lägre kostnadsläge. Konkurrensen gör att det blir viktigt att öka kunskapsinnehållet i processer, produkter och tjänster.

För att stimulera entreprenörskap och innovationer krävs samverkan. Utbildning, infrastruktur, skatter och regler påverkar starkt innovationsklimatet. Många av dessa frågor är nationella. Men i de flesta fall har de en dimension som kan påverkas regionalt. Därför är det viktigt att tillvarata och utveckla de unika kärnkompetenser som finns hos länets entreprenörer och innovatörer i privat och offentlig sektor. I detta arbete har Linnéuniversitetet och forskningsinstituten en nyckelroll för att tillföra kompetens. Det är också viktigt att den kunskap som genereras nyttiggörs och implementeras i verksamheter för att skapa tillväxt och förnyelse. Därför skapar vi nu slagkraftiga och innovationsstimulerande miljöer för samarbete mellan akademin, näringslivet och det offentliga.

Vi behöver också en stärkt innovationskultur för att kunna förnya och leverera samhällstjänster med ökad kvalitet och effektivitet. Inom offentlig verksamhet ställs allt högre krav på nytänkande och innovation av både produkter, tjänster, processer och organisation. Vi behöver en modern, tillgänglig och effektiv verksamhet som bättre kan svara upp mot individuella behov. Det kan handla om nya sätt för offentlig service. Det kan också handla om verksamhetsutveckling för att klara välfärden.

En stärkt innovationskultur är också centralt för att vi gemensamt ska kunna möta globala samhällsutmaningar inom klimat och energi. Genom att skapa förutsättningar för innovationer inom dessa områden kan vi bidra till en hållbar utveckling såväl regionalt, nationellt som internationellt.

Innovationskraft Kalmar län är en kraftsamling där en rad aktörer, däribland Regionförbundet, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), Linnéuniversitetet och inte minst länets innovatörer och entreprenörer deltar genom konstruktiva inspel och idéer. Tillsammans kan vi bidra till en ökad innovationskraft i Kalmar län. Idag går startskottet.

 

RUNE ANDERSSON
Styrgruppsordförande, IVA-projektet ”Innovationskraft Sverige”

BJÖRN O. NILSSON
Professor, vd Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA)

HÅKAN BRYNIELSSON
Regiondirektör Regionförbundet i Kalmar län

HELENA NILSSON
Områdesansvarig Näringslivsutveckling Regionförbundet i Kalmar län

STEPHEN HWANG
Rektor Linnéuniversitetet

NILS NILSSON
Vicerektor, ansvarig för ”Det entreprenöriella universitetet” Linnéuniversitetet