Kännedomen om innovationssystemet är för låg

"Den största utmaningen är att kännedomen om innovationssystemet som finns på lärosätena är låg. Förståelsen hos forskarna om att de faktiskt kan både samarbeta och "konkurrera" med näringslivet behöver öka", säger Mona Wilcke som dagligen arbetar med att nyttiggöra forskning på Stockholms universitet, när IVA-projektet R2B träffar henne.
monaw.jpg

- Konkurrens kan vara positivt. Om forskarna startar företag och får näringslivet som kunder och det svenska lärarundantaget ger forskarna en unik möjlighet att själva få ut sina forskningsresultat. Det kan Innovationssystemen hjälpa dem med, menar Mona Wilcke.

- På innovationskontoren kan vi allt från finansiering för patentkostnader och säkerställande av IP, finansiell rådgivning och strategier för kapitalanskaffning till att starta upp företag, som kan hjälpa forskare, berättar Wicke vidare.

I regeringens proposition ”Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft” (2016/17:50), poängteras att högre utbildning och forsk­ning ytterst syftar till att främja samhällets utveckling och att samverkan mellan universitet och högskolor, näringsliv och det övriga samhället är en förutsättning för att så skall ske.

Vad kan en nationell mötesplats som R2B Summit spela för roll för ökad samverkan?

- När alla samlas under en dag så ökar också medvetenheten om nyttiggörandet av den forskning och kunskap som behövs för att stötta samhällets utmaningar och stärka vår nationella konkurrenskraft. Forskarna förstår näringslivets och samhällets utmaningar bättre genom möten med företag och deras egen väg till marknaden kan går fortare av att få fler insikter, avslutar Mona Wilcke.

Kontaktinformation

Malin Mohr
Projektledare
Telefon 073 - 635 93 50