IVA på DI-debatt: "Det brådskar Löfven!"

Många länder satsar hårdare och lyckas bättre än Sverige. Därför krävs politiska satsningar för att stärka konkurrenskraften och skapa en hållbar tillväxt. Och Sverige behöver en långsiktig politik för ökad attraktionskraft.  

Det skriver IVAs preses Leif Johansson och Björn O. Nilsson, vd IVA tillsammans med styrgruppsordförandena Carl Bennet (Attraktionskraft för hållbar tillväxt), Anders Narvinger (Resurseffektiva affärsmodeller – stärkt konkurrenskraft) och Bo Normark (Vägval el) på DI-debatt  den 17 augusti. Läs hela artikeln på di.se.

Kontaktinformation

Jan Westberg
Kommunikationsansvarig
Telefon 08-791 30 49