Det måste bli fint att undervisa

Undervisning på universitet måste uppvärderas. Det hävdar såväl riksdagsledamöterna Fredrik Christensson (C) och Betty Malmberg (M) som Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.
Webb Panel 97.jpg

Högre utbildning och forskning är sällan heta valfrågor. Trots att de är grundbultar för svensk konkurrenskraft.

– Både vi och tidigare regeringar har investerat mycket i forskning och utbildning. Det kommer att fortsätta. Men synen på antalet utbildningsplatser skiljer oss åt, sa Helene Hellmark Knutsson, vid ett IVA-seminarium.

Hon konstaterade att kompetensbrist är ett stort hinder för fortsatt ekonomisk tillväxt. Och att de företag och organisationer som har svårt att hitta rätt personal inte bara finns i de stora städerna.

– Därför är det viktigt med utbildning i hela landet. Människor som studerat på en viss ort stannar ofta kvar och jobbar där.

Ett kraftigt ökat behov av omskolning och vidareutbildning är ytterligare en anledning till att satsningar på undervisning är viktiga.

Betty Malmberg underströk även hon betydelsen av kompetens för den svenska konkurrenskraften och att livslångt lärande är nödvändig.

– Men att både forskning och utbildning håller hög kvalitet är det allra viktigaste, sa hon.

Hon betonade också att forskning behöver god infrastruktur med bland annat anläggningar som MAX IV och ESS i Lund som exempel.

– Samtidigt är det nödvändigt att vi använder dem fullt ut.

Tillgången på jobb i Sverige stämmer dåligt överens med den kompetens som finns. Det ansåg Fredrik Christensson som bland annat därför menade att utbildning borde betala sig bättre än i dag.

I januari presenterade Pam Fredman, som leder arbetet i Styr- och resursutredningen ett första utkast. Enligt detta ska lärosäten och regering skriva fyraåriga avtal om vad som ska åstadkommas. Universitet och högskolor får, enligt förslaget, ett samlat anslag istället för som nu separata medel för utbildning respektive forskning.

Politikerna vid IVA-seminariet var positiva till mycket i förslaget.

Fredrik Christensson såg dock en utmaning i att myndigheter, som lärosäten, ska förhandla med staten om vad de ska uppnå.

Att ett samlat anslag självklart vore bra skriver inte Helene Hellmark Knutsson under utan reservationer.

– Utbildning och forskning har glidit isär. Om inte uppfattningen att det är finare att forska än att undervisa försvinner, så skulle alla pengarna då gå till forskning. Vi behöver tvärtom höja statusen för lärarna.

Betty Malmberg delade ministerns uppfattning att utbildningen måste uppvärderas, men påpekade att lärosätena faktiskt redan har mandat att göra det.