DI Debatt: "Det brådskar, Löfven!"

Många länder satsar hårdare och lyckas bättre än Sverige. Därför krävs det politiska satsningar för att stärka konkurrenskraften och skapa en hållbar tillväxt, skriver Leif Johansson, Carl Bennet, Anders Narvinger, Björn O. Nilsson och Bo Normark.
leif_johansson.jpg

[Debattartikel i Dagens Industri, måndag 17 augusti 2015]

En rad nya undersökningar slår fast Sveriges läge: Boston Consulting Groups ”Sustainable economic development assessment” för 2015 konstaterar att Sverige ligger högt enligt många indikatorer men att andra länder utvecklas snabbare.

Sverige ligger i topp i ”European Scoreboard 2014” tack vare stora forskningssatsningar men hamnar längre ned om man ser till effekterna av satsningarna. I maj publicerade Världsbanken sin rapport om det svenska företagsklimatet och pekade ut kompetensförsörjning, innovation och produktivitet som svaga punkter.

För att möta utmaningarna behöver Sverige en långsiktig politik för ökad attraktionskraft och hållbar tillväxt. Den måste utgå från de snabba omvärldsförändringarna och ett skärpt konkurrensläge. Anslaget måste vara offensivt och politiken ge svar på tre avgörande frågor:

Hur ska vi attrahera kapital och kompetens till Sverige, samtidigt som våra varor och tjänster är internationellt konkurrenskraftiga och efterfrågade?

Hur ska vi bäst stimulera de resurseffektiva affärsmodeller som ska ge många svenska företag en internationellt ledande ställning också i framtiden?

Hur ska näringslivet få en effektiv och säker elförsörjning till konkurrenskraftiga priser?

Genom tre nya projekt kommer IVA att under det närmaste året att söka svaren på dessa frågor. Vi har fyra viktiga utgångspunkter:

För det första. Det krävs en bred probleminsikt – och folkbildning – om hur snabbt förutsättningarna för Sverige som välfärdsstat förändras. Globaliseringen påverkar en allt större del av ekonomin. Digitaliseringen skapar helt nya villkor – och möjligheter. Omvandlingstrycket skärps på ett dramatiskt sätt.

Probleminsikten måste också gälla vad som krävs för att locka individer, kapital och företag till Sverige. Bakom Facebooks Sverigesatsning ligger hårt arbete från näringslivet och offentliga aktörer. Apples etablering i danska Viborg är ytterligare ett bevis på möjligheterna för oss nordiska länder. Men investeringarna kommer inte av sig själva.

För det andra. Politiken kan påverka utvecklingen. Ett lands konkurrenskraft avgörs av kvaliteten på skola, utbildning, forskning, infrastruktur, boende- och levnadsmiljö, dess kultur – och sist men inte minst – företagens villkor. Elförsörjning är ett bra exempel. Inom alla dessa områden har politiken och politikerna en viktig roll. På deras bord ligger utformning och tillämpning av lagar, regler och andra villkor som gör att både etablerade företag expanderar och nya entreprenörer väljer Sverige för sin tillväxtresa.

För det tredje. Hållbar tillväxt innebär stora möjligheter. Innovativa företag med resurseffektiva affärsmodeller är morgondagens vinnare.

För politiken gäller det att skapa verkningsfulla incitament för att skynda på utvecklingen. Det gäller att säkra en effektiv användning av energi och att stimulera nytänkande på samma sätt som företagen Sunfleet med sin bilpool, SKF som återanvänder slipmull för lagertillverkning och H&M som samlar in avlagda kläder från kunderna. Vilka företag och branscher kommer härnäst? Hur kan regeringen bidra till att företag med resurseffektiva affärsmodeller blir morgondagens svenska exportsuccéer?

För det fjärde. Det krävs förmåga till uthålliga, långsiktiga – och hållbara – politiska prioriteringar. Både de borgerliga och socialdemokratiska regeringarna har varit framgångsrika i att låta ett jämställdhetsperspektiv genomsyra alla politikområden. Ett bra exempel på hur medveten prioritering kan lyfta en fråga.

De långsiktiga attraktionskrafts- och innovationsfrågorna måste hanteras på samma integrerade sätt inom ett stort antal politikområden. Vi kan se hur våra konkurrentländer gör det. Stefan Löfven – det är dags att gå från ord till handling. Det brådskar!

Kontaktinformation

Helena Mehra
Kommunikationsansvarig Forskning & Utbildning
Telefon Tel: 08-791 29 42