DI Debatt: Så löser vi ingenjörsbristen

Sveriges framtid är helt beroende av tillgång till rätt kompetens. Men ingenjörsbristen är redan påtaglig och år 2030 kommer Sverige att ha ett underskott på över 50 000 ingenjörer. Vårt omedelbara bidrag är Tekniksprånget, som hittills har tagit emot fler än 600 praktikanter – en konkret satsning för att locka fler unga att utbilda sig inom teknik. Till våren öppnar minst 60 arbetsgivare i hela landet dörren för de unga, och nu välkomnar vi ännu fler för att kunna möta det stora intresset från eleverna.

I både näringsliv och offentliga miljöer kommer många yrkesområden att drabbas hårt av kompetensbrist. Enligt SCB kommer Sverige att ha ackumulerat ett underskott på över 50 000 ingenjörer år 2030 på grund av stora pensionsavgångar. Och enligt bedömningar i EU räknar man med att det kommer att fattas en halv miljon ingenjörer redan år 2020. Vi kommer således att få allt svårare att rekrytera ingenjörer från våra grannländer. Problemet växer år för år och kommer att leda till stora bekymmer för Sveriges framtida konkurrenskraft om ingen förändring sker snart.

Sveriges tjugo största företag är helt beroende av att kunna rekrytera kvalificerade ingenjörer för att vara framgångsrika också i framtiden. Detta faktum visar att det är dags att agera – nu. Men behovet av ingenjörer finns inte bara hos de traditionella industriföretagen som till exempel Volvo, Sandvik och Ericsson, utan också i många mindre företag och även i tjänstesektorn. Ingenjörer spelar också en alltmer viktig roll hos offentliga organisationer och myndigheter i vårt alltmer teknikdrivna samhälle.

Därför är initiativ för att intressera unga för en teknisk yrkeskarriär nödvändiga. Genom Tekniksprånget får 19-åringar som har gått ut gymnasiets NV- eller TE-program chansen att praktisera ute hos företag under fyra månader. Initiativet drivs av IVA och är ett samverkansprojekt mellan näringsliv och regeringen. Målet är att öka intresset och därmed rekryteringen till ingenjörsutbildningarna och att stärka studenternas motivation för en snabbare genomströmning och minskad risk för avhopp.

När Tekniksprånget startade som pilotprojekt hösten 2012 med IVA som plattform var det nio företag som öppnade sina dörrar för ungdomarna som sökte. Idag har Tekniksprånget skapat över 600 praktikplatser och det är över 60 arbetsgivare i hela landet som är redo att ta emot några av alla de förhoppningsfulla som vill ha en praktikplats till våren. Och intresset från ungdomarna är enormt, hela 10 procent av den årskull som just gått ut gymnasiet har valt att söka till Tekniksprånget redan till denna höst. Tekniksprånget är bra för våra företag och offentliga arbetsgivare, det är bra för de praktikanter som får chansen och vi är helt övertygade om att det är bra för Sverige.

Vi är redan många arbetsgivare som har öppnat dörren för unga genom Tekniksprånget. Nu vill vi uppmana ännu fler att göra detsamma. Tekniksprånget kommer att fortsätta att skalas upp 2014 och 2015 för att kunna ta emot alla de ungdomar som vill prova på att vara ingenjör. Med fler arbetsgivare i Tekniksprånget säkrar vi tillsammans Sveriges framtida behov av ingenjörer – och stärker Sveriges konkurrenskraft. Sverige behöver denna nationella kraftsamling.

Jan-Eric Sundgren, AB Volvo, ordförande för Tekniksprånget, Leif Johansson, ordförande AstraZeneca, Ericsson och IVA Tomas Billing, vd Nordstjernan Börje Ekholm, vd Investor Björn O. Nilsson, vd IVA Anders Nyrén, vd Industrivärden

{Facts box}