IVA i Almedalen: Digitalisering - hur ska näringslivet klara kompetensförsörjningen?

Det hänger på kompetensförsörjningen om företagen ska dra nytta av digitaliseringens möjligheter fullt ut. Men räcker företagens probleminsikt, strategier och planer? Är utbildarnas utbud rätt? Och hur ska framtidens modeller för livslångt lärande se ut?
201805-IVA-Almedalsseminarier-1200px-8.jpg

Nej, näringslivet har inte tillräcklig kompetens för digitaliseringen. Färska undersökningar från bland annat IVA och Teknikföretagen visar att det gäller företag av alla storlekar. Därför är det är hög tid för företag och utbildare, inte minst universitet och högskolor, att tänka nytt och prova nya modeller. Utbildningar måste förnyas både till innehåll och form, inte minst med hjälp av ny teknik. Livslångt lärande måste bli verklighet. Det kräver tydliga incitament för individen och utbildningsmodeller som går att förena med arbetet i företaget.

Det finns många frågor som måste besvaras gällande kompetensförsörjning i en allt mer digitaliserad verksamhet:

  • Vilken är utmaningen för små och stora företag?
  • Vad krävs av styrelse och företagsledning för att prioritera och satsa rätt i den snabba förändringen?
  • Vad krävs av omvärldsbevakningen?
  • Kompetensutveckling under hela yrkeslivet – hur ska det gå till i verkligheten?
  • Vem ska företagen samarbeta med?
  • Vilken blir rollen för universitet och högskolor och andra aktörer?

Medverkande

Samuel Engblom, samhällspolitisk chef, TCO, Darja Isaksson, ledamot i regeringens Digitaliseringsråd, Maria Rosendahl, chef Kompetensförsörjning och innovation, Teknikföretagen och Jonas Wettergren, Vice President People & Organisation, Combient.

Moderator: Hampus Lindh, IVA

Tid & plats

Måndag 2 juli kl 9:50 - 10:20, Hästgatan 12, Visby

Vill du delta?

Vi tar inga anmälningar till våra seminarier i Almedalen. Kom i god tid för en bra plats.

Kontaktinformation

Jan Westberg
Projektledare
Telefon 08-791 30 49