Digitalisering kan öka svensk konkurrenskraft

Ökad digitalisering kan ge extra fart åt både företag och organisationer. Men kunskapen om möjligheter och utmaningar behöver bli bättre. IVAs nya projekt Digitalisering för ökad konkurrenskraft, som lanserades i Almedalen, ska råda bot på detta.

Projektet tar fasta på flera aspekter av digitalisering. Förslag till strategier, riktlinjer och konkreta åtgärder ska tas fram. Allt med fokus på tre områden: infrastruktur, kompetensförsörjning och integritet. 

– Digitalisering ger stora möjligheter både för Ericsson och Astra Zeneca, sa Leif Johansson, styrelseordförande i båda bolagen, när projektet lanserades. 

En av konsekvenserna av digitalisering blir att hela organisationen kommer att ha tillgång till mer information. Det gör att företagsledningar kan ägna än mer tid åt övergripande strategiska frågor. 

– Alla förändringar ställer stora krav på ledarskapet, sa han. 

Men digitaliseringen medför också utmaningar. Patrik Fältström, Netnod, påpekade några. 

Kvaliteten, robustheten, på internet är exempelvis inte tillräcklig. 

– I Sverige har vi inte heller diskuterat vilka system som är viktigast att prioritera om något slutar att fungera, sa han. 

Det har man däremot gjort i Estland. Där kom man fram till att bankomatsystem och telefoni är de som i första hand alltid måste fungera. 

Digitaliseringen kommer också att påverka arbetsmarknaden. Men att hela yrken skulle försvinna trodde inte Samuel Engblom, TCO. Mycket av det som kan digitaliseras är svårt att åstadkomma. Det leder, enligt honom, till att innehållet i flera yrken kommer att förändras. 

Under alla omständigheter ställer digitaliseringen krav på mer kompetens. Universitetens roll blir därför viktig. 

Tuula Teeri, nuvarande rektor för Aalto-universitetet, från november vd för IVA, påpekade att det är en utmaning för lärosätena att hålla takten i den snabba utvecklingen inom digitalisering och att omvandla forskning till utbildning och till för industrin nyttiga rön. 

Digitaliseringen har även en etisk aspekt. Stordata kan brytas ner till individnivå. Beroende på hur den möjligheten används kan konsekvenserna bli antingen positiva eller negativa för individen. Enligt Anette Novak, Rise Interactive, kan detta påverka arbetet på företags HR-avdelningar. 

– Data från en persons telefon kan indikera att någon håller på att bli utbränd. Det är ju bra, för då kan man ta tag i problemet. Men samtidigt kan det upplevas som extrem övervakning, sa hon. 

Tekniken är, konstaterade hon, varken ond eller god. Det beror helt på hur den utnyttjas. 

Kontaktinformation

Jan Westberg
Projektledare
Telefon 08-791 30 49