Digitalisering vände Emballator Plastics & Innovations bolag till framgång

Projektet Smart industri vill lyfta fram goda exempel på företags digitalisering. Det här är den första artikeln: För Emballator Lagan Plast AB i småländska Ljungby har digitalisering och lean-filosofin varit en fråga om att vinna eller försvinna. Företaget, som bland annat tillverkar plastburkar och -hinkar, har även egen avancerad produktutveckling. Idag är det framgångsrikt och välmående, men för bara några år sedan var det nära konkursens brant.
christian_silvasti_1200pxjpg.jpg

– Jag började som VD för Lagan Plast AB för tolv år sedan, och då fanns det till och med ett nedläggningsbeslut. Sedan har vi vänt, genom ny ledarskapsfilosofi, interna talangskolor, extremt kundfokus och digitalisering – allt integrerat i lean-filosofin, säger Christian Silvasti.

Silvasti är idag VD för Lagan Plasts moderbolag Emballator Plastics & Innovation, där även andra framgångsrika förpackningsföretag ingår, såsom Emballator Mellerud Plast, Emballator Växjö Plast, Emballator Tectubes, Emballator Wexio Maskinautomation och Emballator Thy Plast. Förbättringsresor pågår i samtliga bolag, och digitalisering har haft en avgörande roll i denna vändning. Bland annat gäller det smarta, digitala produkter.

– Vi har byggt in smarta funktioner i våra förpackningar, med intelligent dekor, smarta förslutningar, sensorer och uppkopplingsbara möjligheter, så kundernas produkter och deras egenskaper ska visualiseras bättre, säger Silvasti.

För att skapa bästa möjliga kundnytta har bolagen dessutom arbetat fram ett kundintegreringsverktyg, så att automatiska flöden ska kunna genereras tillsammans med kunden.

– Därmed har vi gått från 20 dagars ledtid till 12 timmars ledtid på till exempel Emballator Lagan Plast, säger Christian Silvasti. Kunden beställer på eftermiddagen och har grejor klockan sju varje morgon, varje dag.

Ytterligare ett område som bolagen utvecklat är uppkopplade maskiner. Maskinleverantörer som arbetar med Emballator är uppkopplade online, så att maskinproblem ska kunna lösas genom att supportpersonal går in i maskinernas programvara på distans från kontinenten. Genom produktionsuppföljningssystem kan tekniker kontrollera driften av tillverkningsmaskinerna på distans, var personalen än befinner sig.

– Transport och logistik är en annan viktig faktor för oss, fortsätter Christian Silvasti. Vi har tagit fram transportsimulatorer och inte minst transpondrar som loggar hur chaufförerna kör och hur det påverkar slutprodukten när kunden levererar produkterna till slutkonsumenterna.

Emballator Plastics & Innovations har en bred produktportfölj, och tillverkar även till exempel vägbommar för användning vid vägbyggen.

–  När man bygger vägar är det ganska många som dör i trafikolyckor varje år, och Skanska ihop med Trafikverket kunde inte hitta en helautomatisk lösning, berättar Silvasti. Men vi har utvecklat en vägbom som är hopkopplingsbar med asfaltsläggarnas lotsbilar, så de kan öppnas på distans.

Vägbommen  känner dessutom genom ljudsensorer av om det är ett utryckningsfordon, som ambulans eller brandbil, som kommer, och släpper då igenom fordonet.

För att möjligheterna till ytterligare digitalisering ska förbättras för Emballator och andra företag pekar Christian Silvasti på att legala strukturer måste uppdateras och företagen göras mindre hierarkiska.

–  Besluten måste tas i realtid. Styrelse, ledningsstrukturer och chefskap är förlegade idag, inte minst när det gäller juridiska och fiskala delar. De är ju som de var för 50 år sedan. Låt de som kan och gör arbetet få ta besluten. Vänd upp och ner på alla organisationsscheman!

Kontaktinformation

Jan Westberg
Kommunikationsansvarig
Telefon 08-791 30 49