Digitaliseringen – de små och medelstora företagen måste med

Svensk industri måste dra nytta av digitaliseringens möjligheter för att behålla konkurrenskraften. De stora företagen har goda förutsättningar. Men många mindre står inför stora utmaningar. En bred nationell kraftsamling behövs för att lyfta dessa företag.
pressmeddelande-1.jpg

Den 15 november genomför IVA ett av årets B2B-forum hos Ericsson i Kista. Vi riktar oss speciellt till små och medelstora företag. Forumet är en del av projektet Smart industri där Tillväxtverket, ett antal av våra största företag och organisationer är engagerade.

Stockholm har ett bra utgångsläge för att dra nytta av digitaliseringens möjligheter. Här finns det i särklass största antalet industrinära tjänsteföretag. Och med 25 000 IT-företag är Stockholm en av världens mest attraktiva regioner som lockar entreprenörer, investerare och högt kvalificerad arbetskraft.

Men för både Sverige och Stockholm ringer varningsklockor. I EU:s digitaliseringsindex Desi ligger vi i topp - men vi är också det land som snabbast tappar fart. Den digitala infrastrukturen har brister. Till och med i Stockholmsregionen saknar ett av fyra företag snabb bredbandsuppkoppling.

Hur går det då med de små och medelstora företagens digitalisering? Vi har under året ställt frågan vid Smart industris forum landet runt. Och svaret har blivit att: Ja – vi är igång. Fokus ligger hos de flesta på automation och effektivisering. Men de smarta produkterna lyfter ännu inte kunderbjudandet.

Kompetensfrågan är central. Ledning och styrelse har svårt att sätta av tid för att arbeta långsiktigt med digitaliseringen. Viljan till samverkan är stor samtidigt som företagen efterlyser mötesplatser anpassade till digitaliseringens utmaningar som de står inför just nu. Tysklands Industrie 4.0 är en förebild när det gäller bred nationell kraftsamling kring industrins digitalisering. Den högsta politiska ledningen är engagerad tillsammans med stora delar av näringslivet. Men de tyska erfarenheterna visar att det inte finns någon självklar väg att nå de mindre och medelstora företagen.

Den svenska kraftsamlingen måste därför ske utifrån våra förutsättningar – där samverkan är ett starkt kort. Fundamentet måste vara kunskap, inspiration och konkreta åtgärder som hjälper små och medelstora företag att ta nästa steg. Självklart ligger det stora arbetet hos företagen själva. Men samverkan med större företag och andra aktörer kommer fortsatt att spela en avgörande roll.  

Vår ambition är att bidra till förändring genom Smart industris B2B-forum som vi genomför tillsammans med regionala aktörer. Den 15 november gör vi det i Stockholm med Länsstyrelsen och Ericsson. Forumet kan hjälpa det enskilda företaget att ta del av program som Teknikföretagens Kick Start eller länsstyrelsens digitaliseringscheckar. Förslag från deltagande företag kan leda till nya samarbetsprojekt mellan företag, science parks och högskolan.

Vi tror på det goda exemplet. En mängd sådana finns i projektets företagstävling. Årets nomineringar ger anledning till stor optimism. När vi delar ut priset den 1 februari 2018 kommer vi att visa att det entreprenörskap som under så lång tid lyft svenska små och medelstora företag, börjar slå igenom när det gäller digitaliseringen.

Det behövs en kraftsamling kring de små och medelstora företagens digitalisering. Det är budskapet i den digitala budkavle Smart industri för över hela landet. Nu Stockholm. Nästa stopp är småländska Hillerstorp den 7 december.

 

Hans Enocsson, Senior Advisor, tidigare chef GE Nordic

Torbjörn Holmström, Senior Advisor to the CEO Volvo Group in Research & Technology

Danica Kragic Jensfelt, professor, KTH,

Björn Langbeck, industriell expert, Tillväxtverket

Sara Mazur, Vice President and Head of Research, Ericsson,

Ulf Troedsson, vd och koncernchef, Siemens AB,

Johan Weigelt, vice vd, IVA,

Klas Wåhlberg, vd, Teknikföretagen

– alla jurymedlemmar i Smart industri tillsammans med Karina Uddén, Tillväxtdirektör och Länsstyrelsen i Stockholms Län och Johan Carlstedt, IVA, projektledare Smart industri

Kontaktinformation

Johan Carlstedt
Enhetschef
Telefon 08-791 29 84