Do it Yourself är hennes paroll

Behövs det en amerikan för att gjuta nytt liv i Sveriges entreprenörskap? Jane Walerud, född och uppvuxen i USA, förnekar det. Men faktum är att hon har bidragit till den svenska företagsfloran, både som egenföretagare och som ledare och coach.
walerud-jane-2.jpg

– Det finns massor med företagare i Sverige, påpekar Jane Walerud med eftertryck. Min man – jag är gift med en svensk – har startat flera företag, och hela hans släkt sedan flera generationer tillbaka har haft lanthandlar och krogar i närheten av Uppsala.

Så nationaliteten kanske inte är avgörande, även om USA ofta ses som företagandets hemland. I Jane Waleruds fall ligger kanske entreprenörskapet i släkten trots allt. Hela hennes familj är företagare, och hennes första företagsprojekt bestod i att som 8-åring hjälpa sin syster sy herrslipsar (”på den tiden när de skulle vara minst en decimeter breda”). Fadern startade sitt sista företag när han var 72 år, och mamman hade bokaffär:

– Hon sålde nu i juli, berättar Jane Walerud, när hon var 85 år gammal!

Jane Walerud tog sin examen i kognitiv psykologi från entreprenörsinriktade toppuniversitetet Stanford i Kalifornien. En av Jane Waleruds professorer var Amos Tversky, som dog innan han hade kunnat dela Nobelpriset i ekonomi med Daniel Kahneman 2002.

– Kognitiv psykologi då, på 80-talet, hade nog kallats neurovetenskap numera, menar Jane Walerud. Det handlade om att ha en hypotes om hur hjärnan fungerade och så bygga modeller efter det.

Under studietiden på Stanford träffade hon kärleken i svenske Bengt, som gjorde ett utbytesår i USA, och kom till vårt land. Här började hon med PC-support, och startade samtidigt eget företag som översatte datatexter. Hennes egenföretagarbana var därmed startad.

»När jag var barnledig hade jag väldigt långtråkigt. Jag ville inte diskutera amning eller bajs. Så jag startade en firma som tog hand om statistik.«

– När jag sedan var barnledig hade jag väldigt långtråkigt. Jag ville inte diskutera amning eller bajs. Så jag startade en firma som tog hand om statistik – en statistikprogramvara som hette SPSS. Sedan sålde jag det.

Efter det har företagsengagemangen radat upp sig: Tobii, Lensway, Klarna, Teclo Networks…

Vad är det som driver den närmast maniska serieentreprenören Jane Walerud att ständigt starta och driva upp nya företag?

Jane Waleruds svar påminner om en engagerad trädgårdsmästares:

– Jag gillar att bygga företag, att driva företag. Jag gillar när det växer, när människor och firmor växer. När det blir något av ingenting.

Samtidigt har Walerud engagerat sig i väldigt många olika sorters företag, det vill säga aldrig hållit sig till någon väldigt begränsad bransch eller sektor. Hur har hon klarat det?

– Det finns två svar på det. Företagen är sig lika mellan många olika områden; samma sorters metodik och kunskaper kan appliceras på olika sektorer. Sedan är det många hightechföretag, och jag tycker om att arbeta med ny teknik och människor med nya tekniska idéer.

Till skillnad från många företagare lämnar dock Jane Walerud skutan när det börjar handla om den dagliga driften av företag som har börjat gå med stabil vinst:

– Jag brukar vilja sticka från ett företag när min roll som chef handlar om kvalitetssystem, internpolitik eller beslutsstrukturer. Då tycker jag det finns andra människor som är duktigare.

Utöver att starta egna företag hjälper hon även andra med entreprenörskap, som föreläsare, coach, mentor och styrelseproffs – eller till och med som ”piska” åt företagsledningar:

– Ja, så är det, absolut! För att bli bra på vad som helst krävs det ju att man sliter, svarar Walerud.

Vi kommer in på frågan om risktagande och kapitalbehov för egenföretagare. Svenskar har ovanligt lite sparkapital jämfört med invånare i USA eller de flesta europeiska länder. Detta gör att vi sällan har startkapital för att sätta upp ett eget företag.

– Ja, ofta har man inte ens 10 000 på sparkontot här. Men många är fattiga i USA, så vi ska absolut inte ta efter USA.

Men risktagandet då?

Svenskar anses ofta mindre riskbenägna än många andra nationaliteter och bland andra IVA har i flera av sina projekt försökt bidra till en mer tillåtande attityd till risk i Sverige. Men Jane Walerud menar att om man misslyckas som företagare i Sverige har man oftast ändå kvar barnen på samma skola och behåller sjukförsäkringen – det är därför mindre risk att starta företag här än i många andra länder. Hon pekar också på hur många nyutexaminerade studenter numera har som högsta önskan att bli egenföretagare. Entreprenörskap har blivit trendigt, med andra ord.

Långtifrån alla Jane Waleruds företagsprojekt har blivit succéer.

Vilket är då, för att vända på en vanlig fråga, hennes ”bästa misslyckande”?

– Ett av mina misslyckanden var något som hette Telco Games. Vi hade en idé om att utveckla spel som sudoku, som folk skulle kunna spela på bussen. Men dåförtiden var det operatörerna som sålde spelen till sina användare. Och sedan kom Apple och tänkte bättre, när de gjorde det lättare för människor att få tag i spel genom sin AppStore.

I och med Apples försäljningsmodell för spel genom de nätbaserade butikerna och förmedlingstjänsterna iTunes och AppStore dog alltså Telco Games rätt snabbt. Men Jane Walerud hänger inte läpp, utan menar att det handlar om att vara den som tänker smartast för att lyckas med sin affärsidé.

Äpplet faller inte långt från trädet, brukar det ju heta. Och Jane Waleruds dotter Caroline är redan en framgångsrik företagare, endast 24 år gammal:

– Hon blev utsedd till Supertalang i fjol av Veckans Affärer och har nyss fått in tre miljoner dollar i investering i sitt bolag. Hon måste ju försörja sig hon med och då är det bra att starta firma.

{Facts box}