Dyrt och onödigt att investera i marksänd digitalradio

Konsumenternas behov tillgodoses bättre och billigare med dagens teknik, skriver representanter för Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, som svar till Nina Wormbs.
pressmeddelande-1.jpg

Frågan om nedläggning av FM-nätet till förmån för marksänd digitalradio har aktualiserats i och med Nina Wormbs utredning, som presenterades på DN Debatt den 1 december. Vi är kritiska till utredningens rekommendationer då vi anser att de grundar sig på en bristfällig analys. Konsumenternas behov tillgodoses bättre och billigare med dagens teknik.

Dagens samhälle ställer krav på att information är enkelt nåbar på ett sätt som konsumenten själv väljer. Tiden är över då producenten kunde diktera hur och på vilka villkor information sprids och konsumeras.

IVA anser att det är viktigt att antalet nya plattformar som byggs och används för informationsspridning i Sverige minimeras. Samtidigt bör information som sprids finnas tillgänglig på så många av dessa plattformar som möjligt. Som exempel på heltäckande plattformar kan nämnas marknäten för radio (FM) och tv (DVB-T och DVB-T2) samt de olika nät (mobil, koppar, fiber med fler) som används för access till internet. För radiodistribution används i dag främst FM och internet.

DAB+ som föreslås ersätta det väl fungerande FM-nätet har flera tekniska brister som är mycket allvarliga. Speciellt kombinationen av ett lågt antal bitar per sekund ihop med en informationsöverföring som är ineffektiv för ljud. För att få den ljudkvalitet som måste anses som den lägsta acceptabla går det inte att sända det antal radiokanaler som förespråkarna av DAB+ hävdar.

Det är bekymrande att vi i Sverige bygger ut de digitala plattformarna DVB-T och DVB-T2 utan att de används för radiodistribution. Att använda tekniken för både tv och radio måste anses som en kostnadseffektiv möjlighet.
Den ökade överföringskapaciteten, ihop med det snabbt sjunkande behovet av bandbredd för samma kvalitet på ljud, gör att mobilnäten ihop med fiberförbindelser kommer fungera markant bättre för ljuddistribution vid den aktuella tidsperioden som diskuteras än i dag.

Mot den bakgrunden är det ytterst tveksamt att staten ska investera betydande belopp i ännu ett fristående digitalt radionät, och speciellt baserat på DAB+, som redan i dag kan betraktas som föråldrat.

Genom ett byte från FM till DAB förlorar man också en fungerande kanal för distribution av information till allmänheten vid krissituationer. Alternativa metoder för att sprida meddelanden till allmänheten är långt ifrån färdigutvecklade och innan dessa är väl etablerade vore det oansvarigt att släcka ner FM-nätet.

Vi anser man kan tillgodose konsumenternas behov av ljudrundradio via IP-access över fiber eller mobilt bredband, speciellt ihop med användning av DVB-T2 även för radio. Dessutom anser vi att man ska behålla dagens FM-nät och FM-mottagare – då behövs inte den dyra och dåliga lösningen med DAB+. Utredningens rekommendationer bör inte genomföras.

Björn O Nilsson, vd Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA
Ylva Hambraeus Björling, ordförande IVA:s avdelning för Informationsteknik
Patrik Fältström, ledamot IVAs avdelning för Informationsteknik

Läs repliken på DN Debatt 

Läs Nina Wormbs debattartikel från 141201  

Kontaktinformation

Helena Mehra
Kommunikationsansvarig Forskning & Utbildning
Telefon Tel: 08-791 29 42