Effektivare statlig förvaltning skapar bättre förutsättningar för innovation

Den statliga förvaltningen är en del av innovationssystemet. Många av dess aktiviteter påverkar direkt förutsättningarna för innovation. En stor del av det institutionella ramverket – exempelvis lagar och regler – uttolkas och upprätthålls av myndigheter.

Den statliga förvaltningens betydelse för innovation kan beskrivas ur tre perspektiv:

  • upprätthålla och utveckla en god infrastruktur för innovation,
  • snabb och förutsägbar ärendehantering,
  • att förvaltningen genomför sina uppgifter till en så låg kostnad som möjligt för att skapa utrymme för antingen ännu fler åtgärder som kan gynna innovation eller sänkta skatter.

Uppgiften för arbetsgruppen Effektiv statlig förvaltning har varit att analysera och komma med förslag till hur den statliga förvaltningen och dess arbetssätt kan utvecklas för att bli effektivare och skapa bättre förutsättningar för innovation. Våra förslag finns inom tre områden.


Läs förslagen  Ladda ner PDF