El blir allt viktigare i framtiden — oavsett om elanvändningen ökar eller minskar

Elens betydelse för det svenska samhället kommer att öka i framtiden. En fortsatt elektrifiering av samhället gynnar både industri och klimat. Det konstaterar IVAs projekt Vägval el i sin kommande syntesrapport. 
Bo-Normark.jpg

– Elanvändning har länge beskrivits som ett problem. I Sverige har vi pratat om att vi borde ”bryta elberoendet”. Jag tycker att vi ser inom projektet Vägval el att attityden till el har vänt, inte minst tack vare framväxten av förnybar el, som vind- och solkraft, säger Bo Normark, ordförande för IVAs projekt Vägval el.

Den 14 juni presenteras slutsatser och rekommendationer från Vägval el. Ett av de fem vägvalen i syntesrapporten talar om att ”el är en förutsättning för industriell utveckling och minskad klimatbelastning.”

 – Vi anser inom Vägval el att Sverige bör satsa medvetet på elektrifiering. Det finns flera sektorer i samhället som skulle vinna på att elektrifieras. Mest uppenbar är transportsektorn. Men elektricitet är även en möjlig väg att minska koldioxidutsläppen från stål- och cementindustrin, säger Bo Normark.

 – Vi är eniga om att Sverige i första hand bör satsa på elproduktion och elanvändning för att utveckla inhemsk industri och vårt eget energisystem. I andra hand kan vi exportera eventuellt elöverskott.

Den totala energianvändningen i Sverige har länge legat på en konstant nivå. Trots att BNP fördubblats och koldioxidutsläppen halverats sedan 1970-talet har inte energianvändningen ökat. Oavsett om den stabila trenden fortsätter – eller om energianvändningen skulle minska eller öka i framtiden – råder det ingen tvekan om att elektricitetens betydelse för energisystemet kommer att öka, säger Bo Normark.

– De som gör scenarier om framtida energianvändning har lite olika uppfattningar. En del bedömer att användningen kommer att öka, andra att den kommer att minska. Men samtliga bedömare, världen över, från Greenpeace till kraftbolag, tror att elens andel av den totala energianvändningen kommer att öka. Den här trenden gäller även Sverige.

Sverige är redan idag starkt beroende av el. Elanvändningens andel av den totala energianvändningen, elektrifieringsgraden, är cirka 36 procent i Sverige – högre än i de flesta andra länder. Men elberoendet kommer att stiga ytterligare, enligt Vägval el och Bo Normark. Och det finns mycket att vinna på en fortsatt elektrifiering. Ett konkurrenskraftigt elsystem, med låga priser och låga eller inga utsläpp av koldioxid, kan bidra till utländska investeringar förläggs till Sverige och inte till länder med mer miljöstörande elproduktion. Det minskar miljöpåverkan samtidigt som det skulle gynna svensk ekonomi.

– Vi är inte där riktigt ännu, men vi är övertygade om att tillgång på ren och billig el, där vi dessutom utvecklar nya klimatsmarta industriella processer, på sikt kommer att innebära en konkurrensfördel för svensk industri och för Sverige.