Elbehovet för att värma byggnader minskar till 2050

Mycket talar för att elanvändningen för uppvärmning minskar de kommande decennierna. Det visar preliminära slutsatser om hur samhällets elanvändning kan utvecklas fram till 2050 – ur en rapport som beställts av Vägval el.
felrfamiljshus-shutterstock_84260872-1200px.jpg

Det talas ofta om att bebyggelsen bör minska sin totala användning av energi, särskilt av el. Forskningsprojektet Nepp, North European Power Perspectives, har tagit fram fyra tänkbara scenarier om hur elanvändningen för uppvärmning av bostäder och lokaler utvecklas till 2050. 

– I alla studerade scenarier, oavsett hur hårt samhället driver krav på energieffektivisering, minskar elanvändningen för uppvärmning i bebyggelsen, säger Maria Sunér Fleming, ordförande i Vägval els arbetsgrupp Elanvändning. 

Idag används cirka 19 TWh el för att värma byggnader och för att producera tappvarmvatten. De än så länge preliminära slutsatserna talar om 12–16 TWh år 2030, medan elanvändningen år 2050 sannolikt hamnar ännu lägre, 8–13 TWh. Siffrorna avser köpt energi. Dessutom inkluderas inte den el som förbrukas av exempelvis belysning, fläktar, datorer och annan elutrustning.

– Utvecklingen av den totala elanvändningen i bebyggelsen är därför mer osäker, säger Maria Sunér Fleming. 

Politiska mål, effektiviseringsansträngningar, kundpreferenser och nybyggnationens omfattning är några viktiga faktorer som kommer att ha stor betydelse för utvecklingen fram till 2050.

– Befolkningsutveckling och ekonomisk standard kommer att ha stor betydelse för framtida elanvändning i bebyggelsen. Migration är en viktig men svårbedömd parameter, säger Maria Sunér Fleming.

Under Almedalsveckan i slutet av juni kommer Maria Sunér Fleming att diskutera studien med bland andra Energimarknadsinspektionens generaldirektör Anne Vadasz Nilsson, Swedegas vd Lars Gustafsson och Energikommissionens kanslichef Bo Diczfalusy.

En slutrapport, Elanvändningen i Sverige 2030 och 2050, publiceras till hösten, och blir ett av flera underlag för slutsatserna från arbetsgruppen Elanvändning.