IVA 100 år: En boktjuv i IVA-lokalerna!

Ett av IVA-husets mest exklusiva och dyrbara rum är det så kallade Sjögren-biblioteket, som bland annat rymmer flera ovärderliga böcker från så långt tillbaka som 1400-talet. I oktober 1997 slog en listig boktjuv till mot biblioteket och stal ett verk av den historiske vetenskapsmannen Isaac Newton.
IVA_Illustration_Boktjuven-01 - kopia.jpg

Utöver konferenslokaler, bankettsal med salonger, ledamotsrum och många andra spännande utrymmen ståtar IVA med ett eget bibliotek. Det så kallade Sjögren-biblioteket rymmer en samling med över 10 000 böcker, en gång i den framstående geologen och gruvingenjören Hjalmar Sjögrens ägo och efter hans död donerade av hans änka Anna Nobel utifrån makens önskan.

Ett av de mest oskattbara verken i Sjögrens samling var ett exemplar av den världskände brittiske vetenskapsmannen Isaac Newtons verk ”Philosophiae naturalis principia mathematica”, som brukar förkortas ”Principia”, från 1686 (tryckt 1687). Men den 6 oktober 1997 stals verket från IVA, med avsikt att säljas genom auktionsfirman Sotheby’s.

Att stölden överhuvudtaget upptäcktes berodde dock på en annan, lika fräck stöld av ett annat exemplar av samma verk, från gotländska Säveskolan, året dessförinnan. Denna bok hade dock redan hunnit säljas, men en person hade tagits in som misstänkt för Gotlandsstölden. Överraskande nog berättade den misstänkte i det fallet att Säveskolan skulle kunna få ett annat exemplar av ”Principia” som ersättning för deras stulna bok – som förstås var IVAs exemplar. Detta berättas i boken ”Kulturarvsbrott” av Linda Källman och Lars Korsell från 2008.

Nu var det bråttom. IVAs exemplar fanns då redan hos auktionsverket Sotheby’s och riskerade att säljas på en av deras internationella bokauktioner i London. Polisen kunde lyckligtvis övertala tjuven att återkalla försäljningsuppdraget genom att han fick ringa till auktionsfirman.

När boken kommit tillbaka till Sverige kunde det bekräftas att verket tillhörde IVA, eftersom det hade en anteckning med professor Stig Ekelöfs handstil mitt på framsidans pärm. Ekelöf hade under många år varit ansvarig för Sjögren-biblioteket på IVA. Det är dock först nu som det framkom att IVAs exemplar av ”Principia” verkligen saknades.

Nu påbörjades ett efterforskningsarbete inom IVA kring vad som hade hänt när boken stals. Ganska snart började akademien erinra sig ett tidigare besök av en viss ”man från Visby”. Denne hade kontaktat IVA någon gång tidigare under 1997, under föregivande att han var ”en nära medarbetare till en känd museiman som arbetade med ’någon antikvarisk utredning’”. Han hade även berättat för IVA-personalen att han var ”rik” och hade ”ett slott”. Hösten 1997 hade den misstänkte boktjuven besökt Sjögren-biblioteket och sagt sig ha i uppdrag att fotografera gamla böcker för en katalog. Han var då själv i biblioteket, men personalen tittade till honom då och då. Arkivarien vid tiden tyckte dock att fotograferingen gick ”mycket amatörmässigt till” och att gärningsmannen hela tiden var ”märkbart nervös” (återigen enligt boken ”Kulturarvsbrott” av Källman och Korsell).

När fotograferingen så hade avslutats hade IVA-personalen enligt uppgift ”gått till Östermalmshallen för att äta lunch”. Och i senare polisförhör kunde inte arkivarien bekräfta om ”Principia” verkligen hade ställts tillbaka i valvet för värdefulla böcker efteråt. I själva verket hade då boken redan stulits av den mystiske besökaren, och redan dagen efteråt lämnats in till Sotheby’s.

Tack vare att auktionen lyckades stoppas i tid kunde Newtons ovärderliga verk återbördas, och boken finns nu återigen hos IVA. Detsamma gällde dessvärre inte ”Principia”-exemplaret från gotländska Säveskolan, som istället tilldömdes skadestånd om 750 000 kronor att betalas av den dömde.

Boktjuven dömdes dessutom till ett års fängelse för grov stöld vid två tillfällen. Tingsrätten ansåg att brotten ”föregåtts av planering, utförts med förslagenhet och möjliggjorts genom att [gärningsmannen] utnyttjat det personliga förtroende som han upparbetat hos anställda på såväl Säveskolan som Ingenjörsvetenskapsakademien”.

– Det stjäls för mycket böcker, och de flesta stölder är internjobb av människor som arbetar på olika sorters kulturinstitutioner, säger Mats Rehnström, rikskänd antikvarie specialiserad på sällsynta böcker och handskrifter.

Rehnström exemplifierar med en stor bokstöldhärva i amerikanska Pittsburgh, där bland annat en antikvariatsbokhandlare dragits med. Sammanlagt handlade det i denna härva om böcker till ett värde av åtta miljoner dollar under två årtionden.

– Det är för få bibliotekarier som jobbar med de gamla samlingarna. Det absolut bästa sättet att skydda sig är att fler arbetar med de gamla samlingarna, så att man har ett aktivt förvaltande av sitt kulturarv och inte bara ett passivt lagerhållande, manar Mats Rehnström.