En Nobelpristagare, koncernchefen för Volvo AB, forskningschefen vid Netnod och tolv andra invalda i IVA

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, valde vid den senaste sammankomsten in 15 nya ledamöter. Bland invalen märks Nobelpristagaren i kemi Dan Shechtman, Patrik Fältström, forskningschef Netnod, samt Olof Persson, VD och koncernchef, Volvo AB. IVA bildades 1919 och är världens äldsta ingenjörsvetenskapsakademi.

– Som alltid är vi mycket stolta över våra nya ledamöter. Den här gången har vi valt i en rad framstående svenska forskare och näringslivspersonligheter, samt fyra nya utländska ledamöter, säger Björn O Nilsson, vd IVA. Vi välkomnar de nya ledamöterna att engagera sig i IVAs verksamhet.

För mer information om de nya svenska ledamöterna, se nedan:

Birgitta Resvik, Vice President Corporate Relations Sweden, Fortum Corporation, väljs in I IVAs avdelning för elektroteknik. Hon är född 1956 och blev civilingenjör 1980 vid Chalmers och har arbetat inom ett brett område som utvecklingsingenjör, kvalitetschef och informationschef inom kemiföretag. År 2000 kom Birgitta Resvik att på allvar ägna sig åt energi och klimatfrågor som direktör och ansvarig för klimat- och energifrågor vid Plast- och Kemiföretagen. 2004 till 2010 arbetade hon på Svenskt Näringsliv som ansvarig för energi- och klimatfrågor. Sedan 2010 är Birgitta Resvik Vice President Corporate Relations Sweden för Fortumkoncernen.

Johan Söderström, president och CEO, ABB AB, väljs in i IVAS avdelning för elektroteknik. Han är född 1962 och blev civilingenjör 1986 vid Linköpings tekniska högskola och började därefter på ASEA i Västerås. Inom ABB har han innehaft ett antal chefspositioner i Sverige och Schweiz. Johan Söderström är sedan 2011 VD för svenska ABB med placering i Västerås och samtidigt chef för ABBs division för kraftprodukter för norra Europa. Tidigare i år blev Johan Söderström hedersdoktor vid Uppsala universitet. Han har också en rad styrelseuppdrag, bl a i Teknikföretagen.

Hans von Uthmann, senior partner Neuman och Nydahl HB, väljs in i IVAs avdelning för företagande och ledarskap. Han är född 1958 och är utbildad vid Handelshögskolan i Stockholm. Han började som trainee vid Svenska Shell 1983 och blev VD och koncernchef för bolaget 1996. Vid millennieskiftet rekryterades han till Duni där han som VD och koncernchef genomförde ett omfattande omstruktureringsarbete. Under den här perioden var Uthmann även styrelseledamot i Fortum Oy. 2003 rekryterades han till Vattenfall som vice VD och Nordenchef. Han lämnade Vattenfall 2009.

Lars Stugemo, vd och koncernchef HiQ, väljs in i IVAs avdelning för företagande och ledarskap. Lars Stugemo är född 1961 och är civilingenjör i elektroteknik från KTH. Efter att ha arbetat på Enatori och en rad andra it-företag startade Stugemo tillsammans med några kollegor företaget HiQ 1995. Syftet var att starta det it-konsultföretag som de alltid velat arbeta på. Idag har HiQ drygt 1 300 anställda och bedriver verksamhet i Sverige, Danmark, Finland och Ryssland. Lars Stugemo har också ett brett samhällsintresse, bland annat i Mattecentrum.

Olof Persson, vd och koncernchef, Volvo AB, väljs in i IVAs avdelning för företagande och ledarskap. Han är född 1964 och utbildad ekonom vid Karlstads universitet. 1988 anställdes han som trainee vid ABB Västerås och flyttade senare till ABB i Zürich. När ABB och Daimler-Benz fusionerade sina järnvägsverksamheter 1996 och bildade Adtranz, flyttade Olof Persson till nya huvudkontoret i Berlin som assistent till koncernchefen. Genom Bombardiers förvärv av Adtranz blev han chef för Metrodivisionen och sedan Main Line-divisionen. 2006 rekryterades han till Volvokoncernen som chef för Volvo Aero i Trollhättan och medlem i Volvos koncernledning. 2008 utnämndes han till VD för Volvo Construction Equipment i Bryssel. År 2011 utnämndes Olof Persson till vd och koncernchef för AB Volvo.

Anthony Turner, professor i biosensorer och bioelektronik, Linköpings universitet, väljs in i IVAs avdelning för teknikens grunder och gränsområden. Han är född 1950 och är PhD i mikrobiologi från University of Portsmouth och har en högre doktorsexamen från University of Kent. Efter flera års arbete inom industrin erhöll han 1989 en personlig professur i biosensorteknologi vid Cranfield University. Där grundade han och förestod Institute of Bioscience and Technology och var mellan 1999 och 2006 rektor för Cranfield University at Silsoe. Anthony Turner är mest känd för sin roll i i utvecklingen av glukospennan, en elektrokemisk glukosmätare i fickformat som underlättat livet för miljontals människor med diabetes. Turners arbete har lagt grunden till en industri som idag är värd över 12 miljarder dollar.

Jon Haag, Director New Business Lab, BillerudKorsnäs, väljs in i IVAS avdelning för skogsnäringens teknik. Han är född 1973 och civilingenjör inom kemi med inriktning massa och papper och energiteknik vid KTH. Han började arbeta som trainee på SCA Research i Sundsvall 1997 och har sedan dess haft en rad olika roller inom teknik, marknadsutveckling och som managementkonsult med fokus på skogsindustri, förpackningar och innovation. Tjänster hos Infovention, ÅF, och till exempel strategikonsult för skogsindustrin på McKinsey & Co’s Basic Material Practice, ledde honom 2006 till Billerud AB, som affärsutvecklingschef inom matförpackningar. Där startades design- och innovationsbolaget NINE, ett dotterbolag till BillerudKorsnäs som gjort sig känt för kreativa, effektiva och säljande förpackningslösningar och visionära projekt för framtida utvecklingsmöjligheter för skogsindustrin. Jon har varit VD för NINE i 6 år och gick nyligen tillbaka till moderbolaget BillerudKorsnäs för att driva innovation och nya affärer.

Mikael Lindström, professor i massateknologi, KTH, väljs in i IVAs avdelning för skogsnäringens teknik. Han är född 1967 och tog civilingenjörsexamen i kemi vid KTH 1992 och blev docent vid KTH 2003. Efter en framgångsrik karriär inom Kvaerner Pulping AB i Karlstad gick Lindström tillbaka till KTH och blev professor i massateknologi 2008. Sedan 2011 är han dekan på skolan för kemivetenskap vid KTH. Arbetet vid Kvaerner Pulping ledde bl a till introduktionen av ett helt nytt system för kemisk massatillverkning som nu finns på ett trettiotal massafabriker runt om i världen. Mikael Lindström har medverkat i mer än hundra vetenskapliga publikationer och har fått registrerat 16 patent. Han är också engagerad i Wallenberg Wood Science Center.

Birgitta Sundblad, vd, Innventia, väljs in i IVAs avdelning för skogsnäringens teknik. Hon är född 1957 och tog civilingenjörsexamen vid KTH 1981. Hon har innehaft en rad olika chefspositioner inom EKA Chemicals, SCA Research och SCA Hygiene Products med produktutveckling både för B2B och konsument inom området mjukpapper (tissue). Sedan 2011 är hon VD på Innventia. I sina olika befattningar har Birgitta Sundblad förutom rent tekniska FoU-arbeten innefattande projektledning och fabriksstarter arbetat med omstruktureringsfrågor, effektivisering av FoU samt innovationsfrågor. De erfarenheter av tvärsektoriella samarbeten som hon fått från SCA samt i sitt nuvarande arbete på Innventia kommer att vara mycket värdefulla för IVA.

Charlotte Bengtsson, enhetschef SP Trä, adjungerad professor, Linnéuniversitetet, väljs in i IVAs avdelning för skogsnäringens teknik. Hon är född 1971 och civilingenjör, väg- och vattenbyggnadslinjen, vid Chalmers 1994. Hon har doktorerat i ämnet stål- och träbyggnad vid Chalmers. 1999 anställdes hon som forskare på SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Vid SP har hon forskat kring bl a metoder för klassificering av konstruktionsvirke. Sedan 2008 är hon chef för SP Trä som till största del utgörs av forskningsinstitutet AB Trätek, som 2003 inlemmades i SP. Hon är sedan 2008 adjungerad professor i träbyggnadsteknik vid Linnéuniversitet och bidrar aktivt till den nära samverkan som utvecklats mellan SP, universitetet och regionens näringsliv.

Patrik Fältström, forskningschef, Netnod, väljs in i IVAs avdelning för informationsteknik. Han är född 1965 och är idag chef för forsknings- och utvecklingsavdelningen på Netnod som hanterar svenska IXP:er (Internet Exchange Points) där internetoperatörerna utbyter trafik. Netnod driver även en av världens 13 root-namnservrar och DNS för fler än 40 länder. Dessförinnan arbetade han som Distinguished Consulting Engineer hos Cisco där han var i elva år. Fältström är en av centralgestalterna inom det internationella standardiseringsarbetet för internet. Särskilt genom sitt engagemang inom Internet Engineering Task Force samt som ordförande för ICANN Security and Stability Advisory Commitee.

För mer information om de nya utländska ledamöterna, se nedan:

John Clarkson, professor, Cambridge University, väljs in som utländsk ledamot. Han är född 1962 och är sedan 2004 professor inom Engineering Design och leder Cambrigde EDC (Engineering Design Centre) sedan 1997. 1988-1995 var han ledare i ett industriellt konsultbolag och drev stora industriprojekt. Därefter återvände han till akademin. Clarkson har bland annat gjort framstående arbeten inom Inclusive Design, hur produkter och tjänster ska utformas för att vara tillgängliga för alla människor, även dem med funktionsnedsättningar.

Stefan Widegren, executive chairman, Cavotec, väljs in som utländsk ledamot. Han är född 1950 och kom under studietiden på KTH i kontakt med ett norditalienskt företag, Specimas, som tillverkade och sålde utrustning för att överföra el till krävande industriapplikationer. Tillsammans med tre vänner startade han 1974 ett importföretag kring Specimas och andras produkter. Bolaget blev sedan Cavotec som fortsatt att utvecklas och finns idag i ett 40-tal länder och omsätter ca 2 miljarder kronor. Cavotec arbetar bland annat med spännande teknik som högteknologiska radiostyrningar för automation samt smarta ekologiska lösningar för hamnar, flygplatser och industri.

Jerker Johansson, partner och grundare, Bluewater Energy, väljs in som utländsk ledamot. Han är född 1956 och är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Jerker Johansson verkade i 22 år inom Morgan Stanley och hade en rad ledande befattningar. De sista åren som Global Head of Institutional Equities, en position i bankens absolut högsta ledning. 2008-2009 var han CEO för UBS Investment Bank. Idag ansvarar Johansson för sitt företags globala affärsutveckling, Bluewater gör investeringar inom alla led i energiindustrin. Han är också ledamot i styrelserna för Stena International SA, Stena Fastigheter och Stanford Graduate School of Business Advisory Board.

Dan Shechtman, distinguished professor, Technion, Haifa, Israel/professor, Iowa State University, USA, väljs in som utländsk ledamot. Han är född 1941 och utan tvivel en framstående forskare. 2011 erhöll han Nobelpriset i kemi för sitt banbrytande arbete kring kvasikristaller. I sin forskargärning har Shechtman skapat nya insikter om kristalliska material. Han är en forskare som gärna kombinerar sin forskargärning med praktiska insikter om hur resultaten ska omsättas i praktik och skapa affärer för individer, bolag och nationer. Under 25 års tid har han undervisat ca 10 000 elever hur man startar och driver företag och understryker gärna som pedagog ingenjörsvetenskapens betydelse i samhället i dialog med olika typer av beslutsfattare.