Energi – Möjligheter och dilemman

Söndag 1 april 2012

Projektet Vetenskap & vardag - Aspekter på energi har initierats av IVAs Energi- och Miljöråd tillsammans med KVAs Energiutskott. Syftet är att ur ett vetenskapligt perspektiv sprida kunskap om energifrågor i ett större sammanhang.

Energiboken ger en problematiserande, saklig framställning av energiområdet. Problematisering innebär bland annat, att med fakta, resonemang och olika ståndpunkter belysa stora utmaningar och komplexa frågor, som saknar enkla lösningar och svar.


Läs online  Ladda ner PDF