Energieffektivisering av skogs- och lantbruk

Effektiva transporter är nyckeln för att minska energiförbrukningen inom såväl skogs- som jordbruk. Ökade maxlaster och fordonslängder skulle kunna ge en minskning med upp till 20 procent av både energiförbrukningen och kostnader och utan ökat vägslitage

Ett energieffektivt samhälle ska bidra till att minska hindren och hitta former för att öka incitamenten för att genomföra kostnadseffektiv energieffektivisering i olika sektorer i samhället. Projektet kommer att identifiera nya affärsmöjligheter och affärsmodeller inom området energieffektivisering. Visionen är en 50 procent mer effektiv energianvändning år 2050.


Läs online  Ladda ner PDF